null

Warszawa wśród pionierów adaptacji do zmian klimatu

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Widok z prawego brzegu Wisły na panoramę Warszawy z mostem Świętokrzyskim
Panorama Warszawy

Komisja Europejska ogłosiła kolejnych sygnatariuszy, którzy wezmą udział w Misji UE na rzecz adaptacji do zmian klimatu. Warszawa jest jednym z nich.

Celem misji jest wsparcie europejskich regionów i społeczności w zbudowaniu do 2030 r. odporności na zmiany klimatu. Obecnie uczestniczy w niej 29 jednostek samorządu terytorialnego z Polski, w tym Warszawa. W ostatnim czasie stolica dołączyła też do Misji UE na rzecz neutralnych dla klimatu i inteligentnych miast do 2030 r.

Przy wsparciu obu europejskich misji Warszawa zyska możliwość wypracowania rozwiązań w budowaniu i wzmacnianiu odporności miasta na zachodzące zmiany. Stolica stanie się centrum innowacji i będzie służyć jako przykład dla innych samorządów. Miasto zyska też nowe możliwości współpracy międzynarodowej oraz finansowania działań.

Warszawa odporna na zmianę klimatu

Przystosowanie się do zmian klimatu jest równie ważne jak przeciwdziałanie. Stolica jest tego świadoma. Dlatego opracowano „Strategię adaptacji do zmian klimatu dla m.st. Warszawy”. W dokumencie podkreślono m.in. znaczenie zielono-błękitnej infrastruktury, konieczność ograniczenia zjawiska miejskiej wyspy ciepła czy zabezpieczenia przed nawałnicami i powodziami.

Warszawa już teraz wprowadza inteligentne i innowacyjne rozwiązania na rzecz adaptacji do zmian klimatu: rozbetonowuje i zazielenia miasto, buduje kolektory retencyjne, tworzy systemy retencji wody poprzez rewitalizację/rewaloryzację zbiorników wodnych i terenów zieleni, zazielenia torowiska i przyznaje mieszkańcom dotacje na realizację eko-inwestycji. Miasto prowadzi też i wspiera działania ograniczające emisję gazów cieplarnianych. Zachęca stołecznych inwestorów do korzystania z poradnika „Warszawska decyzja środowiskowa”, który m.in. promuje zielone rozwiązania w budownictwie.

Więcej informacji o Misji UE można znaleźć na stronie Komisji Europejskiej. W odrębnej witrynie dostępna jest również lista sygnatariuszy.