null

Warszawa wspiera seniorów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Pogodna seniorka czyta magazyn Pokolenia

15 czerwca, zgodnie z rezolucją ONZ, został ustanowiony Światowym Dniem Praw Osób Starszych. Seniorów w stolicy mieszka niemal pół miliona. Warszawa wspiera ich nie tylko we wciąż trwającej pandemii COVID-19, ale także zachęca do tego by podejmowali możliwie najwięcej aktywności i uczestniczyli w życiu społecznym.

Na podstawie danych GUS z 2020 r. w Warszawie żyje ponad 488 tys. seniorów, czyli osób powyżej 60 roku życia, co stanowi 27% wszystkich mieszkańców stolicy. Dlatego miejska oferta kierowana do tej grupy społecznej obejmuje wiele obszarów, od edukacji cyfrowej po wsparcie w życiu codziennym.

Edukacja dla seniorów

Seniorzy coraz chętniej korzystają z komputerów i mediów społecznościowych, dlatego
w ramach programu e-Senior organizowane są kursy komputerowe na poziomie podstawowym, średniozaawansowanym i tematycznym oraz Punkty Cyfrowego Wsparcia Seniora. Uczestnicy dowiadują się jak obsługiwać komputer i bezpiecznie poruszać się po świecie cyfrowym. Aktualnie z uwagi na trwająca pandemię, zarówno kursy komputerowe jak i PCWS działają w formule hybrydowej.

Na naukę nigdy nie jest za późno, dlatego miasto stołeczne Warszawa dotuje działanie 20 Uniwersytetów Trzeciego Wieku, w ramach których odbywają się warsztaty, wykłady, zajęcia sportowe i nauka języków obcych. Większość z uniwersytetów wraca powoli do prowadzenia zajęć stacjonarnych lub hybrydowych, a oferta na kolejny rok akademicki niebawem pojawi się na ich stronach internetowych. Z kolei uczestnicy projektu Akademia Liderów 60+ mogą rozwijać swoje kompetencji liderskie i dowiedzieć się, jak przygotować i przeprowadzić własny projekt społeczny.

Wsparcie w życiu codziennym

Zepsuty kran, czy nieszczelne okna? Po sukcesie pierwszej edycji programu Złota Rączka Warszawiacy powyżej 75. r.ż. ponownie będą mogli korzystać z fachowej, opłaconej przez miasto pomocy w drobnych naprawach. Obecnie rozstrzygany jest konkurs na obsługę programu do końca roku 2021.

Szczególną opieką otaczani są powstańcy warszawscy, do których kierowane są liczne działania, m.in. bezpłatne przejazdy taksówką, czy prowadzenie Domu Dziennego Wsparcia dla Powstańców Warszawskich przy ul. Nowolipie 22, który z końcem maja 2021 został ponownie otwarty. Powstańcy mają tam zapewnione posiłki i rehabilitację, poza tym w ośrodku są też organizowane wydarzenia kulturalne, spotkania świąteczne
i rocznicowe.

W związku z pandemią COVID-19 miasto stołeczne Warszawa w kwietniu 2020 r. uruchomiło miejski system Warszawa Wspiera. Program spodobał się seniorom i cieszył się dużym zainteresowaniem. Formy wsparcia były różnorodne: od robienia zakupów po wyprowadzanie psa na spacer. Na terenie każdej z dzielnic wciąż działają specjalne zespoły, które pomagają osobom pozostającym w dobrowolnej izolacji i osobom starszym najbardziej narażonym na rozwinięcie ciężkiej postaci choroby COVID-19. W pracę zespołów Warszawa Wspiera byli zaangażowani pracownicy urzędu oraz przeszło 500 wolontariuszy z organizacji pozarządowych.

Miejsc przyjaznym seniorom przybywa z roku na rok. Właśnie trwają przygotowania do uruchomienia naboru ofert na kolejną edycję konkursu Miejsce Przyjazne Seniorom. Ideą konkursu jest promowanie miejsc, w których seniorzy czują się dobrze i mogą skorzystać z ciekawej oferty zajęć lub wydarzeń. 

Aktualna oferta działań i usług dla warszawskich seniorów zamieszczana jest na stronie wsparcie.um.warszawa.pl/seniorzy oraz na facebookowym profilu Warszawa Senioralna.

Od 2018 roku wydawany jest również warszawski miesięcznik #Pokolenia – czasopismo stworzone specjalnie dla seniorów, ale również przez seniorów, które porusza zagadnienia ważne dla tej grupy społecznej.