null

Warszawa wspiera osoby z niepełnosprawnościami

Drukuj otwiera się w nowej karcie
sala rehabilitacyjna środowiskowego Domu Samopomocy na Mokotowie

Na Mokotowie rozpoczął działalność kolejny Środowiskowy Dom Samopomocy. To jedna z wielu inicjatyw stolicy na rzecz wsparcia osób z niepełnosprawnościami obok prowadzenia kilkunastu ośrodków pomocy dziennej, finansowania warsztatów czy uruchomienia mieszkań o charakterze treningowym.

Jako miasto staramy się wspierać osoby z niepełnosprawnościami i ich rodziny, dlatego podejmujemy szereg działań w tym zakresie. Jednym z nich jest wsparcie Środowiskowego Domu Samopomocy na Mokotowie, prowadzonego przez Fundację na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat”. To już 15. placówka tego typu w Warszawie – powiedziała wiceprezydentka Warszawy, Aldona Machnowska-Góra.

Środowiskowy Dom Samopomocy to miejsce, w którym 12 dorosłych osób z niepełnosprawnościami sprzężonymi może nie tylko miło spędzać czas, ale także doświadczać nowych rzeczy, czy rozwijać dotychczasowe zainteresowania. Szczególnie osoby o dużej wrażliwości sensorycznej, potrzebujące kameralnych warunków i chętnie korzystające z arteterapii, czyli terapii poprzez sztukę, znajdą w nim wiele ciekawych aktywności, np. naukę gry na instrumentach, czy teatr kukiełkowy.

Pracownicy ŚDS przy ul. Odolańskiej 6/8 zwracają szczególną uwagę na proces usamodzielniania swoich podopiecznych, dlatego odbywają się zajęcia z prowadzenia gospodarstwa domowego i treningi kulinarne. Do dyspozycji podopiecznych są także psycholog, pedagog i logopeda.

Dom prowadzi Fundacja na Rzecz Osób z Niepełnosprawnościami „Nasz Bezpieczny Świat” na zlecenie m.st. Warszawy. Placówka działa przez pięć dni w tygodniu od 8:00 do 16:00. ŚDSy są finansowane ze środków Wojewody. 7 z nich to samodzielne jednostki, 8 jest prowadzonych przez organizacje pozarządowe w ramach konkursów ogłaszanych przez Urzędy Dzielnic.

Ponadto w Warszawie w ramach wsparcia dziennego dla osób z niepełnosprawnościami działa 18 ośrodków, m.in. rehabilitacyjny, integracyjny i dla chorych na Parkinsona. Miasto dofinansowuje również 15 warsztatów terapii zajęciowej oraz działania na rzecz osób z niepełnosprawnością intelektualną, chorujących psychicznie i z autyzmem. W stolicy jest także 19 mieszkań chronionych o charakterze treningowym, które są prowadzone przez profesjonalnie przygotowane organizacje pozarządowe oraz przez jednostki organizacyjne miasta.

Miasto, chcąc zapewnić wszystkim swoim mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia, prowadzi również programy aktywizacji społeczno-zawodowej dla chorujących na autyzm i zespół Aspergera, osób z niepełnosprawnością intelektualną, słabosłyszących, niewidomych i słabowidzących oraz osób z zaburzeniami psychicznymi.

sala rehabilitacyjna środowiskowego Domu Samopomocy na Mokotowie