null

Warszawa włącza się w akcję społeczną „Wolna Szkoła”

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Czerwona ekierka a w tle dziewczynka w maseczce z podniesioną ręką zgłaszająca się do odpowiedzi
Akcja społeczna Wolna Szkoła

Już we wrześniu edukacją w Polsce mogą wstrząsnąć zmiany szykowane przez Ministerstwo Edukacji i Nauki. Nowe przepisy w prawie oświatowym doprowadzą przede wszystkim do centralizacji systemu szkolnictwa, gdzie decydujący wpływ na funkcjonowanie szkół będą miały kuratoria oświaty. Organizatorem kampanii informującej o negatywnych skutkach tych zmian jest grupa kilkudziesięciu organizacji i grup obywatelskich zrzeszonych w Sieci Organizacji Społecznych dla edukacji.

Symbolem akcji jest czerwona ekierka.

1 września do stołecznych szkół wróci ponad 200 tys. uczniów, którzy nie wiedzą, co ich czeka w nowym roku szkolnym. Po trudnym czasie nauki zdalnej i walki z pandemią, rząd zamiast wspierać dzieci, rodziców i nauczycieli, szykuje zmiany, które zniszczą polską edukację - mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. – Tzw. lex Czarnek całkowicie podporządkuje szkolnictwo władzy centralnej. Jeśli te zmiany wejdą w życie to kurator oświaty, a nie społeczność szkolna, będzie decydował o edukacji naszych dzieci. Dlatego warszawski samorząd włącza się w kampanię „Wolna Szkoła” i sprzeciwia się planom dewastowaniu i indoktrynacji polskiej szkoły – dodaje prezydent Trzaskowski.

Jakie zmiany szykuje rząd w „lex Czarnek”?

7 lipca późnym wieczorem na stronie Ministerstwa Edukacji i Nauki pojawiła się robocza wersja projektu zmian w prawie oświatowym. Projekt „lex Czarnek" został przesłany do konsultacji społecznych 21 lipca a nowelizacja przepisów może trafić do Sejmu  już 15 września.

Jak podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy zmiany szykowane przez resort oświaty oznaczają przyznanie kuratorom oświaty większych uprawnień, m.in. możliwości odwołania dyrektora szkoły w trybie natychmiastowym, zawieszenia działalności placówki niepublicznej czy zablokowania zajęć dodatkowych z organizacją społeczną.

Reforma szykowana przez MEiN jest de facto zmianą ustroju szkolnictwa w Polsce: odbiera niezależność i podmiotowość samorządom, dyrektorom i rodzicom, a decyzyjność i władzę nad edukacją oddaje w ręce administracji rządowej – dodaje wiceprezydent Renata Kaznowska.

Wprowadzenie w życie zmian szykowanych przez resort oświaty to przede wszystkim:

  • nałożenie kontroli kuratoriów oświaty (podlegają MEiN) na nauczycieli i dyrektorów;
  • poddanie dyrektorów i nauczycieli bezpośredniej kontroli resortu oświaty;
  • drastyczne ograniczenie autorskich programów, dostosowanych  do potrzeb różnych uczniów, ograniczenie zajęć i programów dodatkowych, w tym realizowanych przez organizacje społeczne;
  • odebranie rodzicom i samorządom lokalnym wpływ na szkoły.

Jako warszawski samorząd negatywnie zaopiniowaliśmy projekty ministerstwa. MEiN zapowiada powrót do czasów centralnego zarządzania oświatą. To nie „polityka” i nie „historia”. To nasze codzienne życie. Nie możemy milczeć i przejść obojętne – podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska.

Zmiany w prawie oświatowym szykowane przez MEiN dotkną 4,6 milionów uczniów  i ich rodziny oraz ponad 700 tysięcy nauczycieli w całej Polsce.

Uczniowie, uczennice, nauczycielki i nauczyciele potrzebują wsparcia, nie indoktrynacji, zaufania nie kontroli, partnerskiej współpracy nie centralnych dyrektyw, sankcji i dyscyplinowania. Szkoła powinna tworzyć środowisko bezpieczne i przyjazne dla wszystkich dzieci. Wyposażać młodych ludzi w kompetencje niezbędne do funkcjonowania w zmieniającym się świecie, uczyć współdziałania, dawać szansę na równy start wszystkim - mówi Iga Kazimierczyk, jedna z inicjatorek kampanii „Wolna Szkoła”. – Tymczasem, Ministerstwo Edukacji i Nauki planuje zmiany, które zawrócą nas do czasów PRL: szkoły, w której rządzi strach, podejrzliwość i oportunizm, w której nie ma miejsca na niezależność i innowacje, która tępi krytyczne myślenie i inność – dodaje Iga Kazimierczyk.

Podpisanie apelu w obronie polskich szkół

31 sierpnia o godz. 16.00 w Gdańsku, w 41. rocznicę Sierpnia‘ 80, przedstawiciele samorządów, organizacji społecznych, związków i stowarzyszeń nauczycielskich i oświatowych, wystąpią z apelem w obronie polskich szkół oraz zobowiązaniem do współpracy na rzecz wolnej, demokratycznej szkoły odpowiadającej na wyzwania XXI wieku.

Podpisanie apelu odbędzie się w czasie transmitowanej na żywo konferencji prasowej w Europejskim Centrum Solidarności w Gdańsku, plac Solidarności 1, z udziałem przedstawicieli środowisk szkolnych, społecznych i samorządowych. Podczas konferencji zaprezentowane zostaną spoty kampanii społecznej #WolnaSzkola.

Organizatorzy kampanii „Wolna Szkoła”

W kampanii „Wolna Szkoła” udział biorą organizacje społeczne: Amnesty International Polska, Fundacja Akcja Demokracja, Fundacja Aktywności Lokalnej, Edukacja w Działaniu, Fundacja Centrum Cyfrowe, Fundacja Centrum im. prof. Bronisława Geremka, Fundacja im. Stefana Batorego, Fundacja na rzecz Praw Ucznia, Fundacja Ośrodka KARTA, Fundacja Pole Dialogu, Fundacja Rozwoju Dzieci im. Jana Amosa Komeńskiego, Fundacja Przestrzeń dla edukacji, Fundacja Rodzice mają głos, Fundacja Rozwoju Społeczeństwa Informacyjnego, Fundacja Wolne Sądy, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Instytut Spraw Publicznych, Kampania Przeciw Homofobii, Kogutorium, Komitet Obrony Demokracji, My, nauczyciele, NIE dla chaosu w szkole, Ogólnopolska Federacja Organizacji Pozarządowych, Polska Akcja Humanitarna, Polska Fundacja im. Roberta Schumana, Protest z Wykrzyknikiem, Sieć Obywatelska Watchdog Polska, Stowarzyszenie im. prof. Zbigniewa Hołdy, Stowarzyszenie Klon/Jawor, Stowarzyszenie Umarłych Statutów, Towarzystwo Edukacji Antydyskryminacyjnej, Wielka Orkiestra Świątecznej Pomocy, a także: Ogólnopolskie Stowarzyszenie Kadry Kierowniczej Oświaty, Związek Nauczycielstwa Polskiego i Niezależny Związek Zawodowy Oświata Polska oraz korporacje samorządowe zrzeszone w Stowarzyszeniu Samorządy dla Polski m.in. Związek Miast Polskich oraz Unia Metropolii Polskich.

Więcej o kampanii: www.wolnaszkola.org

Organizacje i instytucje, które chcą przyłączyć się do kampanii Wolna Szkoła proszone są o kontakt z sekretariat@siec.org.pl

Facebook

Instagram

Twitter

YouTube

TikTok