null

Warszawa wiceprzewodniczącym organizacji EUROCITIES.

Drukuj otwiera się w nowej karcie

W dniach 3-5 listopada, w Saragossie, odbyła się coroczna konferencja i spotkanie Zgromadzenia Ogólnego największej organizacji dużych miast europejskich – EUROCITIES.Warszawa została wybrana na wiceprzewodniczącego tej organizacji. Została również ponownie wybrana do Komitetu Wykonawczego EUROCITIES.

EUROCITIES, zrzeszająca w chwili obecnej ponad 140 dużych miast z UE oraz z krajów stowarzyszonych (takich jak Norwegia, Szwajcaria) i sąsiadujących (np. miast objętych inicjatywą Partnerstwa Wschodniego), jest w tej chwili najpoważniejszą organizacją reprezentującą interesy dużych miast wobec instytucji europejskich. Przewodniczenie tej dużej i wpływowej organizacji oznacza również zwiększenie obowiązków na arenie międzynarodowej – zarówno wobec miast członkowskich, jak i wobec instytucji europejskich.

W zeszłej kadencji Warszawa piastowała funkcję sekretarza EUROCITIES. Warszawa w „Eurocities” reprezentowana jest oficjalnie przez Prezydenta m.st. Warszawy, Hannę Gronkiewicz-Waltz. Delegacji na konferencję i Zgromadzenie Ogólne w Saragossie przewodniczył Jarosław Kochaniak, Zastępca Prezydenta.

Miastem przewodniczącym EUROCITIES na najbliższą kadencję wybrana została Kopenhaga. Kadencja Warszawy będzie trwała jeden rok, z możliwością przedłużenia na rok 2012. W „Eurocities” zrzeszonych jest również 10 innych miast polskich.

Celem EUROCITIES jest dążenie, aby tematyka miejska była uwzględniania w polityce unijnej, a same miasta uzyskały rolę współtwórców i współwykonawców tej polityki. Organizacja reprezentuje zatem zarówno zbiorcze, jak i indywidualne interesy miast wobec instytucji europejskich. Jest to także świetne forum do wymiany najlepszych praktyk i organizowania projektów pomiędzy członkami sieci.

W uzyskiwaniu swych celów EUROCITIES współpracuje z Parlamentarną Intergrupą "URBAN (w skład której wchodzą m.in. europosłowie z Warszawy – prof. Danuta Hubner i dr Rafał Trzaskowski) oraz z innymi sieciami i organizacjami europejskimi zajmującymi się problematyką miejską, w tym przede wszystkim z Komitetem Regionów.