null

Warszawa walczy z zamieraniem lasów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Zdjęcie ukazujące zamieranie Lasu Kabackiego przez jemiołę
Autor: Lasy Miejskie - Warszawa

Utrzymanie lasów miejskich stawia przed leśnikami ogromne wyzwania. Jednym z większych jest niepozorna roślina występująca w koronach drzew – jemioła. Lasy Miejskie – Warszawa właśnie opublikowały film z drona ukazujący poziom zniszczeń, których dokonuje ten półpasożyt.

Film pozwala zobrazować skalę problemu występowania jemioły rozpierzchłej w Lesie Kabackim. Widzimy drzewa w różnej fazie porażenia tym pasożytem – od występujących pojedynczych kul, drzew z tzw. czubami jemiołowymi, aż do drzew całkowicie zamarłych.

Jemioła, niegdyś kojarzona z przydrożnymi drzewami, dziś jest bardzo szeroko rozpowszechniona. Ten półpasożyt żywi się samodzielnie, ale do życia potrzebuje również wody, którą pobiera z drzewa na którym rośnie. Robi to przez cały rok, pozbawiając go tego cennego zasobu. Jest to szczególnie niekorzystne w czasie upałów, osłabia naturalne mechanizmy do walki z wysoką temperaturą. W konsekwencji doprowadza to do znacznego osłabienia drzewa, a dodatkowo są one bardziej podatne na inne szkodliwe czynniki, np. szkodniki. To wszystko z czasem prowadzi do zamarcia drzewa-gospodarza.

Obecnie nie istnieją sposoby na usuwanie jemioły z terenów leśnych. Usuwanie pojedynczych osobników nie jest możliwe, gdyż wiązałoby to się z wycinaniem olbrzymiej ilości przy użyciu specjalistycznego sprzętu, również wykorzystując techniki alpinistyczne. Nie jest to możliwe w skali tysięcy drzew porażonych tym pasożytem. Dodatkowo, ptaki, które roznoszą jemiołę między drzewami, nie korzystają z niej jeżeli spadnie ona na ziemię po wycince. Jest wtedy nieszkodliwa dla drzew.

Lasy Miejskie – Warszawa walczą z zjawiskiem zamierania. Obowiązujący Plan Ochrony Rezerwatu zakłada przywracanie naturalnego – liściastego – charakteru Lasu Kabackiego. Poprzez usunięcie sosen zasiedlonych przez jemiołę ogranicza się jej ekspansję oraz – co najważniejsze – odsłania młode pokolenie drzew, które zastąpi zamierające drzewa. Ważne jest aby w ramach realizacji planu ochrony zapewnić ciągłość lasu w sytuacji zmasowanego zamierania drzewostanów. Tam gdzie występuje młode pokolenie drzew rodzimych i właściwych dla występujących siedlisk, należy umożliwić komfortowe warunki rozwoju, a tam gdzie brak młodego pokolenia – dokonać nasadzeń.

Lasy Miejskie - Warszawa w czasie swojej działalności posadziły aż 523 tysiące sadzonek drzew i krzewów! Oprócz odnowień, w lasach zalesiono też ponad 50 hektarów, w ten sposób tworząc nowe przyszłe przestrzenie leśne dla stolicy. Niektóre z nich są zlokalizowane w bardzo ciekawych miejscach, np. rejon ulicy Kozia Górka czy dawne zrekultywowane składowisko przy ul. Chełmżyńskiej. Trwają prace nad pozyskaniem kolejnych kilkudziesięciu hektarów terenów pod zalesienie.

Film: https://youtu.be/Nx3lwv_C0ag