null

Warszawa w setce miast - pionierów na rzecz neutralności klimatycznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Poranna panorama Warszawy jesienną porą. Widok z drona na kolorowe drzewa. W tle po lewej stronie Stadion Narodowy, po prawej Wisła, most Świętokrzyski i zabudowania.
Panorama Warszawy

Komisja Europejska wybrała sto europejskich miast, które wezmą udział w misji na rzecz neutralności klimatycznej do 2030 r. W tym gronie znalazła się również polska stolica.

Warszawa została wytypowana jako jedno ze stu europejskich miast-pionierów, które będą uczestniczyć w Misji na rzecz Neutralnych Klimatycznie i Inteligentnych Miast do 2030 r. Udział w misji da stolicy możliwość wypracowania konkretnych rozwiązań dla najważniejszych problemów dotyczących ochrony klimatu, w tym zanieczyszczeń powietrza czy wzrostu temperatury. A wszystko to przy finansowym wsparciu Unii Europejskiej. 

Dzięki wsparciu UE będziemy szukać najlepszych rozwiązań dla ochrony klimatu. W ramach misji Komisji Europejskiej stworzymy między innymi ekologiczny i proobywatelski system ciepłowniczy oparty na OZE. Wypracowane rozwiązania będą mogły służyć za wzór do zastosowania w innych miastach Polski i UE. Przed nami wiele inwestycji na rzecz klimatu i czystego powietrza – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Warszawa ma szansę stać się centrum innowacji i służyć jako przykład dla innych samorządów w zakresie redukcji i zrównoważenia emisji gazów cieplarnianych. W ramach unijnej inicjatywy zostaną wskazane obszary, w których miasto już teraz wprowadza inteligentne rozwiązania na rzecz klimatu, np. nowoczesne oświetlenie ulic, obsługę linii autobusowych przez bezemisyjne, elektryczne pojazdy czy też zastosowanie technologii budownictwa zeroemisyjnego i opartego na energii odnawialnej w miejskich budynkach użyteczności publicznej.

Grafika w zielono-niebieskiej kolorystyce. W górnym lewym rogu logotyp Unii Europejskiej. Na środku napis w białym kolorze: "Misje UE. Neutralne dla klimatu i inteligentne miasta. Warszawa". Na dole hashtagi: #EUmissions #HorizonEU #MissionCities. Po prawej stronie wizualizacja z drzewami, panelami fotowoltaicznymi i biurowcami.

 

Warszawa neutralna klimatycznie

Jak wskazuje Komisja Europejska, „miasta zajmują około 3 proc. powierzchni ziemi, ale odpowiadają za ponad 70 proc. emisji gazów cieplarnianych. Szacuje się, że do 2050 r. prawie 85 proc. Europejczyków będzie mieszkać na obszarach miejskich. Dlatego właśnie miasta i ich obywatele muszą zaangażować się w działania związane z kryzysem klimatycznym.

Warszawa jest świadoma tego problemu, dlatego zobowiązała się do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 r. i ograniczenia emisji gazów cieplarnianych o 40% do 2030 r. Od kilku lat miasto realizuje również wiele inicjatyw, które maja zbliżyć je do osiągnięcia tego celu. To m.in. sukcesywne zazielenianie stolicy, korzystanie z odnawialnych źródeł energii, inwestycje w ekologiczny transport czy współpraca z innymi podmiotami w ramach Partnerstwa dla Klimatu.