null

Warszawa w programie Stop Smog

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Z umieszczonego na szczycie dachu komina wydobywają się kłęby dymu
Warszawa w programie Stop Smog

Stolica przystępuje do programu Stop Smog, który umożliwi wymianę węglowych źródeł ciepła oraz termomodernizację 200 domów jednorodzinnych na terenie miasta. Porozumienie w tej sprawie podpisali dzisiaj przedstawiciele Urzędu m.st. Warszawy oraz Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.

Przystępujemy do programu STOP SMOG. To już kolejna inicjatywa, którą jako miasto realizujemy w trosce o czyste powietrze w stolicy. Będziemy wymieniać węglowe źródła ciepła i wykonywać termomodernizację budynków. Program obejmie te rodziny, które najbardziej potrzebują naszego wsparcia finansowego. Pierwsze modernizacje przeprowadzimy już w 2023 roku. Im mniej tak zwanych „kopciuchów” w stolicy, tym lepsza jakość powietrza. Wszyscy na tym zyskamy, a przede wszystkim zyska nasze zdrowie – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy.

Głównym celem programu Stop Smog jest ograniczenie emisji zanieczyszczeń powietrza, poprawa jakości powietrza i efektywności energetycznej budynków. Zakłada on likwidację źródeł ciepła i termomodernizację w jednorodzinnych budynkach mieszkalnych, szczególnie w najmniej zamożnych gospodarstwach domowych. Do pewnego stopnia program wspiera więc także walkę z ubóstwem energetycznym.

Do grona podmiotów uczestniczących w programie dołączyła dziś Warszawa. Porozumienie podpisane z Narodowym Funduszem Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej umożliwi termomodernizację 200 jednorodzinnych budynków na terenie miasta. W ramach inwestycji możliwe jest sfinansowanie ocieplenia przegród, wymiana stolarki okiennej i drzwiowej oraz montaż instalacji odnawialnych źródeł energii. Dodatkowo w 160 z 200 wytypowanych budynków wymienione zostaną węglowe źródła ciepła, czyli kotły i piece 3 i 4 klasy energetycznej oraz bezklasowe.

Całkowita wartość podpisanego porozumienia wynosi 10,6 mln zł. 69 proc. tej kwoty dofinansowuje NFOŚiGW, pozostałe 31 proc. to wkład własny miasta.

Wszystkie inwestycje mają zostać zrealizowane do końca 2024 r.

Jakie gospodarstwa domowe mogą liczyć na inwestycje?

W programie mogą brać udział wyłącznie budynki jednorodzinne z maksymalnie dwoma wydzielonymi lokalami mieszkalnymi, bez lokali usługowych. Mieszkańcy poza kryterium własnościowym muszą spełniać również określone kryteria dochodowe – przeciętny miesięczny dochód na jednego członka gospodarstwa domowego nie może przekroczyć 175 proc. wysokości najniższej emerytury w gospodarstwie jednoosobowym (2342 zł netto w 2022 r.) i 125 proc. tej kwoty w gospodarstwie wieloosobowym (1673 zł netto).

W stolicy, dzięki współpracy z warszawskimi Ośrodkami Pomocy Społecznej, wytypowano już 75 budynków, które zostały wstępnie zakwalifikowane do programu. Dla każdego obiektu zostanie przeprowadzony szczegółowy audyt energetyczny, który określi dokładny zakres i koszt modernizacji.

Nie tylko Stop Smog

Warszawa chce zlikwidować wszystkie „kopciuchy” na terenie miasta. Dlatego od kilku lat sukcesywnie wymieniane są przestarzałe źródła ciepła w lokalach komunalnych, a mieszkańcy mogą liczyć na wysokie dotacje od miasta. W tym roku wysokość dofinansowania na wymianę kopciucha w lokalach prywatnych wyniesie do 70 proc. dotacji. Do wymiany kotła zachęcają również ekodoradcy, zatrudnieni przez stołeczny ratusz.