null

Warszawa w gronie miast zakwalifikowanych do Innovation Training 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy - widok na Pałac Kultury i Nauki, wieżowce i Stare Miasto
Panorama Warszawy

Warszawa jako jedno z 13 miast z całego świata zakwalifikowała się do Innovation Training 2022 – programu, który pomaga uczestnikom tworzyć najlepsze rozwiązania dla mieszkańców. Za organizację odpowiada Bloomberg Center for Public Innovation at Johns Hopkins University.

Innovation Training to program przeznaczony dla miast, które myślą i działają nieszablonowo. Organizatorzy zapraszają do niego przedstawicieli z całego świata. W tym roku do tego prestiżowego grona – jako jedno z trzech europejskich miast – zakwalifikowała się także Warszawa. Aby wziąć udział w programie, stolica musiała najpierw spełnić szereg wymagań. Przede wszystkim konieczne było sprecyzowanie konkretnego, szerokiego i złożonego problemu, z którym boryka się miasto, a który jednocześnie w znaczący sposób wpływa na jego mieszkańców. W przypadku Warszawy jako takie wyzwanie wytypowano poprawę jakości powietrza w stolicy. Kolejnym wymogiem stawianym przed potencjalnymi uczestnikami było posiadanie odpowiedniego zaplecza technologicznego i doświadczenia we wdrażaniu innowacyjnych projektów, co ma pozwolić w sprawnej realizacji całego przedsięwzięcia.

W ramach projektu powołany zostaje interdyscyplinarny zespół złożony z pracowników miejskich jednostek odpowiedzialnych za różne obszary działalności miasta – począwszy od komórek odpowiedzialnych za ochronę klimatu i środowiska, poprzez cyfryzację miasta i dokonywanie analiz, komunikację społeczną, transport i infrastrukturę miejską, aż po rozwój gospodarczy. Tak szeroki zakres specjalistów daje większe szanse na powodzenie w rozwikłaniu wybranego przez miasto problemu. Spośród wszystkich uczestników wybiera się cztery osoby, które będą pełnić role liderów w projekcie i odpowiadać za kluczowe obszary w jego realizacji: lider do spraw innowacji; menadżer projektu; lider do spraw edukacji oraz lider do spraw zaangażowania społecznego.

W ramach programu stworzyliśmy mocny, interdyscyplinarny zespół złożony z pracowników otwartych na innowacje, cieszących się zaufaniem wśród swoich współpracowników i gotowych do tego, by dzielić się wiedzą zdobytą podczas projektu. Dzięki programowi Innovation Training 2022 i wsparciu jakie otrzymamy podczas programu od najlepszych trenerów Bloomberg Center for Public Innovation at Johns Hopkins University, zespół ten będzie gotowy, by wprowadzić w stolicy innowacyjne rozwiązania przydatne dla urzędników i mieszkańców naszego miasta, a może również stanowiące przykład dla innych miast, nie tylko w Polsce – mówi Tadeusz Osowski, dyrektor Biura Cyfryzacji, który jednocześnie pełni rolę lidera do spraw innowacji w programie.

Zdobyte podczas programu doświadczenia i wiedza w zakresie najnowocześniejszych technik i innowacyjnych rozwiązań opartych o prototypowanie, testowanie i skalowanie pomysłów będą mogły zostać wykorzystane w przyszłości również w innych miejskich projektach.

Innovation Training 2022

Szkolenie organizowane przez Bloomberg Center for Public Innovation at Johns Hopkins University potrwa do grudnia br. W tym czasie jego uczestnicy skorzystają z:

  • indywidualnego programu nauczania innowacji, w którym wykorzystane zostaną studia przypadków, wykłady i praktyczne doświadczenia
  • opieki dedykowanego trenera-eksperta, który poprowadzi warsztaty zdalnego, dedykowanego coachingu
  • sieci wsparcia, dzięki której Warszawa będzie mogła zbudować relacje, wymienić się wiedzą i doświadczeniami z innymi miastami podczas szkolenia

Członkowie zespołu będą nie tylko zdobywać teoretyczną wiedzę o procesie innowacji, ale zostaną również zaangażowani w ćwiczenia praktyczne. Będą aktywnie uczestniczyć w niemal cotygodniowych wirtualnych seminariach internetowych i warsztatach coachingowych oraz w pracach projektowych. W ramach projektu zespół będzie również cały czas angażować społeczność i współpracować z mieszkańcami, aby współprojektować konkretne rozwiązania i testować pomysły z potencjałem długoterminowego wpływu.

Do tegorocznego programu zakwalifikowało się 13 miast z 5 państw na całym świecie. Poza Warszawą wezmą w nim udział także miasta z Brazylii, Irlandii, Kanady i Stanów Zjednoczonych.