null

Warszawa uruchamia Fundusz Różnorodności Społecznej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Centrum Wielokulturowe

Inicjatywa pod nazwą „Fundusz Różnorodności Społecznej m.st. Warszawy” to nowa platforma współpracy pomiędzy samorządem a szerokim gronem przedsiębiorców, którzy chcą mieć realny wpływ na lokalną społeczność i najbliższe otoczenie.

Fundusz umożliwia przedsiębiorstwom wsparcie działań miasta na rzecz ograniczenia nierówności i zwiększenia spójności społecznej. Powstał z myślą o tym, aby we współpracy z biznesem promować różnorodność oraz postawy otwartości i solidarności.

Nasza inicjatywa jest ustrukturyzowaną ścieżką ułatwiającą partnerom biznesowym zaangażowanie w projekty o charakterze społecznym, realizowane przez jednostki m.st. Warszawy – mówi Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego -  Propozycje wspólnych działań z biznesem wpisują się w międzynarodowe działania na rzecz zrównoważonego rozwoju. Stanowią również realizację założeń strategicznych rozwoju miasta, w szczególności Polityki różnorodności społecznej m.st. Warszawy.

Jak dołączyć?

Sposób dołączenia do funduszu jest prosty. Na stronie internetowej inicjatywy znajduje się katalog projektów, z którymi może zapoznać się firma. Po wypełnieniu i przesłaniu formularza zgłoszeniowego, następuje kontakt i konsultacje z pracownikami Urzędu m.st. Warszawy i doprecyzowanie szczegółów współpracy. Warto zaznaczyć, że katalog projektów w ramach inicjatywy nie jest zamknięty, będzie on na bieżąco uzupełniany – planowane jest dołączenie kolejnych propozycji.

Formy zaangażowania i korzyści

Zaangażowanie biznesu w inicjatywę może być realizowane zarówno poprzez darowiznę pieniężną, która w całości będzie przekazana na konkretny projekt, jak i przez wsparcie zadań niewymagających przepływów finansowych. Współpraca w ramach Funduszu Różnorodności m.st. Warszawy może przynieść firmie szereg korzyści. Zarówno te z zakresu reputacji i zaangażowania społecznego, jak i rozwoju biznesowego. Inicjatywa może być interesującą propozycją dla firm zaangażowanych w raportowanie ESG oraz zadania związane z odpowiedzialnością społeczną.

Możliwość realizacji projektów z zakresu zrównoważonego rozwoju z wiarygodnym partnerem, jakim jest m.st. Warszawa to także korzyści wizerunkowe.

Odpowiedź na potrzeby

Proponowany katalog projektów został stworzony na bazie najpilniejszych potrzeb warszawianek i warszawiaków, co stanowi istotną podpowiedź dla podmiotów zewnętrznych chcących zaangażować się w projekty społeczne stolicy. Współtworzenie różnorodnej Warszawy przy aktywnym udziale przedsiębiorców to korzyść dla wszystkich.

Więcej o projekcie pod adresem inicjatywafrs@um.warszawa.pl, a także na stronie internetowej inicjatywy.