null

Warszawa strefą spokojnego ruchu

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Strefa Tempo 30, znak w tle blok mieszkalny
Strefa Tempo 30

Przyjazne i bezpieczne ulice, jednolite standardy i wyznaczenie obszarów na których zostaną wprowadzone strefy: Tempo 30 i zamieszkania. Miasto ogłosiło właśnie przetarg na opracowanie wytycznych i kierunków rozwoju ruchu uspokojonego. Oferty można składać do 10 maja.

Chcemy w systemowy sposób uspokoić ruch i poprawić bezpieczeństwo na osiedlach, uliczkach i ulicach, bezpośrednio w sąsiedztwie miejsc zamieszkania warszawianek i warszawiaków. To jeden z priorytetów prezydenta Rafała Trzaskowskiego, a opracowanie pozwoli nam na uporządkowanie już istniejących rozwiązań, wprowadzenie jednolitych standardów i określenie kierunków działań – mówi Michał Olszewski, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Obecnie w stolicy funkcjonuje wiele elementów uspokojenia ruchu - od pojedynczych progów, przez wyniesione skrzyżowania do stref zamieszkania i Tempo 30, obejmujących całe kwartały ulic.

Nowe strefy Tempo 30 zostały wdrożone w ostatnim czasie w kilku dzielnicach, a także w ramach rozszerzenia SPPN. Biuro Zarządzania Ruchem Drogowym pracuje nad kolejnymi projektami, a także inwentaryzuje wszystkie istniejące w stolicy strefy oraz odcinki ulic z ograniczeniami prędkości poniżej 50 km/h.

Zadaniem wykonawcy będzie m.in. opracowanie mapy docelowego wdrożenia stref ruchu uspokojonego na terenie Warszawy na istniejących i projektowanych ulicach.

Zwycięzca przetargu – zgodnie z wytycznymi - przygotuje też przykładowe projekty stref w dwóch dzielnicach stolicy.

Standardy i wytyczne przekażemy zarządcom dróg oraz inwestorom, by mogły być jak najszybciej wprowadzone na istniejących ulicach oraz uwzględnione w projektach nowych dróg. Chcą tego mieszkańcy, którzy obecnie składają liczne wnioski o zamontowanie progów zwalniających lub wprowadzenie ograniczeń prędkości – dodaje wiceprezydent.

Strefy będą wdrażane na mniejszych ulicach - drogach gminnych, lokalnych i dojazdowych.