null

Warszawa rozpoczyna prace nad polityką senioralną

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Seniorka rozmawia z młodą dziewczyną przy stoliku. W tle, za ich plecami widać innych seniorów: kobiety i mężczyzn
Warszawa wspiera seniorów

Ruszyły prace nad dokumentem „Polityka senioralna m.st. Warszawy”, który zdefiniuje miejskie działania skierowane do seniorów w najbliższych latach. Będzie to dokument kierunkowy Strategii Rozwoju Miasta Warszawa 2030 oraz Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych Warszawa 2030.

Prace nad dokumentem „Polityka senioralna m.st. Warszawy” pozwolą lepiej dostosować ofertę Miasta do oczekiwań starszych mieszkańców stolicy. Dziękuje za udział i zaangażowanie szczególnie przedstawicielom i przedstawicielkom reprezentującym warszawskich seniorów - Warszawskiej Radzie Seniorów i Uniwersytetowi Trzeciego Wieku – mówi wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra.

Miasto prace nad nowym dokumentem rozpoczęło od warsztatu, podczas którego określono, czym jest polityka senioralna i jakie obszary powinna obejmować oraz w jaki sposób przyczyni się do kształtowania kolejnych miejskich dokumentów.

W dyskusji wzięli udział wiceprezydentka m.st. Warszawy Aldona Machnowska-Góra, przedstawiciele Warszawskiej Rady Seniorów, Biura Pomocy i Projektów Społecznych, Biura Polityki Zdrowotnej, Biura Kultury, Biura Sportu i Rekreacji, Centrum Komunikacji Społecznej oraz dzielnicowych wydziałów spraw społecznych i zdrowia. W spotkaniu uczestniczyli też pracownicy ośrodków pomocy społecznej, domów pomocy społecznej, Centrum Aktywności Międzypokoleniowej „Nowolipie”, Centrum Alzheimera, Centrum Usług Społecznych „Społeczna Warszawa” oraz organizacji pozarządowych, którzy na co dzień pracują z seniorami.

Dokument będzie tworzony przy współudziale przedstawicieli kluczowych instytucji i organizacji pozarządowych współpracujących z seniorami. Do poszczególnych etapów prac będą zapraszani przedstawiciele różnych organizacji w zależności od opracowywanej tematyki. W ramach prac nad dokumentem planowane są kolejne spotkania warsztatowe i debaty.

Odpowiedzialne za przygotowanie i opracowanie „Polityki senioralnej m.st. Warszawy” jest Biuro Pomocy i Projektów Społecznych, a ekspertem wiodącym, współpracującym z miastem przy jego tworzeniu jest profesor Barbara Szatur-Jaworska. „Polityka senioralna m.st. Warszawy” powstanie przy współudziale Warszawskiej Rady Seniorów.