null

Warszawa przyspiesza remont niezasiedlonych mieszkań

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: fot. Rafał Motyl/UM Warszawa

Niemal 58 mln zł przeznaczy w tym roku ratusz na remonty i modernizacje niezasiedlonych miejskich lokali mieszkalnych. Trwa również proces przyłączania kolejnych budynków mieszkalnych do sieci ciepłowniczej.

Po pandemicznym lockdownie przyspieszamy z remontami tzw. pustostanów i modernizacją miejskiego zasobu mieszkalnego. Decyzją zarządu miasta kwota na ten cel została zwiększona o ponad 22 mln zł i wynosi obecnie niemal 58 mln zł – najwięcej od kilku lat. Pozwoli to wyremontować niemal 1800 pustostanów do końca tego roku. Do końca roku także 100 lokali mieszkalnych  zostanie przekazanych do zamieszkania naszym gościom z Ukrainy. Konsekwentnie przyłączamy również kolejne miejskie budynki mieszkalne do sieci ciepłowniczej – do 2023 r. będą to kolejne 52 nieruchomości, a przygotowujemy już kolejne. W miejskim budżecie zabezpieczyliśmy na ten cel ponad 9.3 mln zł – informuje Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy.

Wieloletni Program Gospodarowania Mieszkaniowym Zasobem m.st. Warszawy od 2008 roku diagnozuje problem braku instalacji centralnego ogrzewania i podłączania miejskich budynków do sieci ciepłowniczej, niezależnie od stanu prawnego nieruchomości.

Praga-Północ

Jeszcze przed rozpoczęciem przez miasto realizacji programów „Ciepło sieciowe w budynkach komunalnych” oraz rewitalizacji Pragi – Północ, tylko 9 miejskich nieruchomości mieszkalnych (łącznie 438 lokali), było wyposażonych w centralne ogrzewanie (c.o.) i instalację centralną ciepłej wody (c.c.w.) z sieci ciepłowniczej. Stanowiło to  wówczas odpowiednio 2 proc. całego zasobu budynków należących do miasta w tej dzielnicy.  Do końca 2021 r. w ramach miejskich programów na Pradze-Północ doposażono w system grzewczy ponad 60 proc. zamieszkałych lokali w zasobach miasta (186 budynków z ok. 3 700 lokali). A w tym i kolejnym roku w planach jest doposażenie 36 budynków miasta z 755 lokalami.

Praga-Południe

W przypadku Pragi-Południe w 2008 r. w c.o. było wyposażonych 40 budynków z ponad 4.7 tys. lokali czyli ok. 8 proc. miejskiego zasobu w dzielnicy.

W latach 2009-2021 doposażono w system grzewczy 100 budynków miasta z ok. 1.5 tys.  lokali, co oznacza, że już ponad 30 proc. budynków zostało wyposażonych w c.o. z sieci ciepłowniczej. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie do sieci ciepłowniczej 7 budynków z 107 lokalami.

Targówek

Natomiast w dzielnicy Targówek na 153 miejskie budynki, tylko 8 (łącznie 125 lokali) było wyposażonych w c.o. – co oznacza odpowiednio 5 proc. podłączonych do sieci ciepłowniczej nieruchomości.

W latach 2009-2021 doposażono 25 budynków z ok. 400 lokalami, co oznacza, że ponad 26 proc. zasobu korzysta z ciepła sieciowego. W kolejnych latach planowane jest przyłączenie następnych 9 budynków z 187 lokalami.

Podłączenie do c.o.

Do dnia dzisiejszego w ramach Programu przyłączono do sieci ciepłowniczej łącznie 324 budynki z ponad 5 900 lokali. Na ten cel Miasto st. Warszawa wydatkowało w latach 2010-2020 środki w wysokości ponad 95 mln zł.

Warto dodać, że podłączanie budynków do sieci ciepłowniczej to złożony proces, który trwa średnio ok. 2-3 lat. Wykazy adresowe każdorazowo są konsultowane z dostawcą ciepła - Veolia Energia Warszawa S.A.. Harmonogram prac wymaga wykonania dokumentacji technicznej, uzyskania uzgodnień, zgód i pozwoleń, po czym dopiero rozpoczynają się roboty budowlane, zakończone niezbędnymi odbiorami. Podłączenie budynku do sieci ciepłowniczej wymaga również analizy stanu prawnego nieruchomości.

Ponieważ infrastruktura ciepłownicza wymaga rozbudowy i modernizacji, w niektórych wypadkach podłączenie do sieci trwa dłużej. Niezależnie od tego, może się zdarzyć, że np. z powodu złego stanu technicznego, braku zgody właścicieli prywatnych sąsiadujących nieruchomości na ułożenie sieci,  nieruchomość nie zostanie podłączona.

Na najbliższe dwa lata zaplanowane jest przyłączenie kolejnych 52 budynków. Wykaz adresowy w załączniku.