null

Warszawa przygotowuje się na obchody Święta Niepodległości

Drukuj otwiera się w nowej karcie
flaga

W Święto Niepodległości, 11 listopada, w centrum Warszawy zaplanowanych jest 27 zgromadzeń publicznych. W związku z tym stolica zorganizowała spotkanie koordynacyjne wszystkich służb, w tym z policją, która będzie odpowiedzialna za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników i mieszkańców.

Do dziś wpłynęło ponad 30 zgłoszeń dotyczących organizacji zgromadzeń publicznych 11 listopada w różnych godzinach i lokalizacjach w centrum stolicy. Urząd m.st. Warszawy zarejestrował 27 z nich, natomiast 4 wnioski nie zostały przyjęte ze względu na kolizję z zgromadzeniami wcześniej zaplanowanymi w tym samym czasie i miejscu. Wszystkie zgromadzenia muszą być oddalone o co najmniej 100 metrów.

W związku tak dużą liczbą zgromadzeń i z koniecznością organizacji pracy służb miejskich w Święto Niepodległości Biuro Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego Urzędu m.st. Warszawy zorganizowało spotkanie koordynacyjne, w którym wzięli udział przedstawiciele Policji, Służby Ochrony Państwa, Straży Miejskiej, Zarządu Dróg Miejskich, Zarządu Transportu Miejskiego oraz Zarządu Oczyszczania Miasta.

Wiele uwagi poświecono koordynacji działań na rondzie Dmowskiego. W porozumieniu z policją ustalono, że jako podmiot odpowiedzialny za zapewnienie bezpieczeństwa uczestników zgromadzeń i mieszkańców miasta przejmie ona już od godziny 4:00 zarządzanie ruchem na rondzie, natomiast po godz. 8:00 najprawdopodobniej zostanie ono całkowicie wyłączone dla ruchu kołowego i pieszego do czasu zakończenia wszystkich zgromadzeń w tym miejscu.

Zarząd Dróg Miejskich zwrócił się do wykonawcy prac na remontowanym od sierpnia rondzie Dmowskiego o zabezpieczenie placu budowy, aby nie było na nim dostępu do luzem leżących materiałów budowlanych. Dziś odbyła się w tym miejscu wizja lokalna z udziałem wykonawcy robót i policji w celu ustalenia, które elementy należy usunąć lub zabezpieczyć.

Ustalono również, że 11 listopada od godz. 10:00 w Biurze Bezpieczeństwa i Zarządzania Kryzysowego będzie działał miejski sztab, który będzie koordynował pracę wszystkich warszawskich jednostek i służb istotnych z punktu widzenia funkcjonowania miasta. Będą one w pełnej gotowości mimo utrudnień, z którymi należy się liczyć w sytuacji, gdy tak wiele osób będzie się gromadzić w różnych lokalizacjach. Do udziału w sztabie zostali zaproszeni przedstawiciele Policji i SOP, aby wzmocnić sprawny przepływ informacji i koordynację działań są w tym dniu.