null

Warszawa powołuje Rzecznika Praw Uczniowskich

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy podczas konferencji prasowej
Warszawa powołuje Rzecznika Praw Uczniowskich | Autor: R. Motyl

Ponad 70 proc. stołecznych uczniów biorących udział w badaniu Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy wyraźnie wskazało, że potrzebne jest powołanie miejskiego rzecznika praw ucznia. Warszawa wychodzi naprzeciw tym oczekiwaniom. Dzisiaj Prezydent podpisał zarządzenie w sprawie powołania tej funkcji.

Warszawski Rzecznik Praw Uczniowskich uzupełni istniejącą sieć rzeczników w stołecznych szkołach. Do jego zadań będzie należeć przede wszystkich informowanie o prawach, jakie przysługują uczniom oraz rekomendowanie w jaki sposób postąpić w przypadku ich naruszania, a także w sytuacji przejawów dyskryminacji.

W prawie oświatowym nie ma obowiązku powoływania rzecznika praw ucznia na poziomie samorządów terytorialnych, jednak Warszawa jest przekonana do powołania takiej funkcji. Do miasta docierają niepokojące sygnały, że część młodych ludzi spotkała się z negatywnymi konsekwencjami dotyczącymi ich zaangażowania w działania na rzecz klimatu, praw kobiet czy w związku z protestami przeciwko wprowadzaniu zmian w prawie oświatowym.

Ostatnie 7 lat było bardzo trudne dla edukacji w Warszawie. Rządzący robią wszystko, by upolitycznić polską szkołę. Jako Urząd m.st. Warszawy i Rada m.st. Warszawy od wielu lat z tym walczymy. Jasno mówimy, że polska szkoła musi być niezależna, a prawa uczniów muszą być przestrzegane – mówiła Rafał Trzaskowski, prezydent m.st. Warszawy. ­– Wsłuchujemy się także w głos młodego pokolenia, a jednym z postulatów było właśnie powołanie Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich – dodał.

Decyzja o powołaniu Pełnomocnika Prezydenta do praw uczniowskich - Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich to też odpowiedź na postulaty społeczności warszawskich uczniów. Potrzebę zgłaszała również Młodzieżowa Rada m.st. Warszawy, warszawscy radni, przedstawiciele środowisk oświatowych i pozarządowych.

Na ten moment czekała cała warszawska młodzież. Za kilka tygodni będziemy mieli Warszawskiego Rzecznika Praw Uczniowskich: kogoś, kto poprowadzi nas przez trudną drogę zmian – mówił Antoni Pluskota, przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy, nawiązując m.in. do podręcznika HiT oraz lex Czarnek. – Jak wszyscy uczniowie, chcemy mieć zagwarantowaną przestrzeń do edukacji i rozwoju, a rzecznik nam tę przestrzeń poszerza i bardziej chroni. Chcemy bezpieczeństwa i spokoju, a rzecznik jest tego fundamentem – dodał.

Inicjatorem powołania miejskiego Rzecznika Praw Uczniowskich był poprzedni przewodniczący Młodzieżowej Rady m.st. Warszawy Piotr Borczyński.

W Warszawie prawa ucznia są przestrzegane, mamy Urząd Miasta i pana prezydenta, którzy dbają o to, by tak było. Czasami jednak zdarzają się przypadki, kiedy trzeba coś poprawić – dlatego tak ważna jest ta funkcja. Mam nadzieję, że Warszawa będzie inicjatorem takiego działania we wszystkich miastach – mówił Piotr Borczyński.

Temat, wokół którego dzisiaj się spotykamy, jest dowodem na to, że głos uczennic i uczniów warszawskich szkół jest słyszalny i bardzo poważnie traktowany. To istotne, by młodzież, która angażuje się społecznie w nagłaśnianie ważnych dla niej tematów i chce walczyć o lepszą, bezpieczną, otwartą szkołę, miała partnerów, którzy będą chcieli tego głosu słuchać. Gratuluję Młodzieżowej Radzie Warszawy determinacji i konsekwencji w działaniu – mówiła Magdalena Roguska, wiceprzewodnicząca m.st. Warszawy.

W ostatnich latach polska młodzież pokazała, że potrafi i chce angażować się w życie obywatelskie i społeczne. Jako dorośli jesteśmy z tego dumni, ale czasami pojawia się przeświadczenie, że uczniowie w szkole mają przede wszystkim obowiązki. Młodzież przypomina nam, że tak nie jest, a jej prawa są niekiedy łamane – mówiła Dorota Łoboda, przewodnicząca Komisji Edukacji Rady m.st. Warszawy. – Powołanie Rzecznika Praw Uczniowskich w Warszawie nie jest wymierzone w nauczycieli czy dyrektorów. Większość z nich wspiera tę inicjatywę, bo wie, że świadomi swoich praw uczniowie to skarb, o który warto dbać – dodała.

Przy Warszawskim Rzeczniku Praw Uczniowskich powstanie zespół ekspercki złożony z przedstawicieli różnych środowisk, m.in. pracowników instytucji związanych z edukacją, urzędników, przedstawicieli Młodzieżowej Rady Warszawy oraz specjalistów, których obecność będzie zależeć od rodzaju spraw zgłaszanych przez uczniów.

Rzecznik zostanie wyłoniony w drodze naboru, który zostanie ogłoszony na stronie miasta.