null

Warszawa nagradza uzdolnioną młodzież

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Plansza Sapere Auso
Warszawa nagradza uzdolnioną młodzież

116 uczniów i uczennic stołecznych szkół ponadpodstawowych otrzymało stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO za wybitne osiągnięcia naukowe, twórcze lub społeczne, odnotowane w roku szkolnym 2020/2021. W tym roku stolica przeznaczyła na nagrody dla laureatów ponad 400 tys. zł.

Drodzy stypendyści, gratuluję Wam wybitnych osiągnieć i pasji oraz dążenia do ich realizacji. Wśród tegorocznych laureatów SAPERE AUSO są niezwykle uzdolnieni młodzi ludzie, których wyróżniają również wybitne osiągnięcia twórcze lub zaangażowanie społeczne. Warszawa jest dumna z Waszych sukcesów. Z ogromną przyjemnością nagradzamy młodzież, która mimo zeszłorocznego lockdownu rozwija swój talent i spełnia swoje marzenia – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy. – Bardzo nas cieszy również niesłabnące zainteresowanie uczniów miejskimi stypendiami. W tegorocznej edycji otrzymaliśmy o ponad 20 proc. więcej wniosków niż rok wcześniej, a katalog szkół i przekrój osiągnięć jest coraz szerszy – dodaje wiceprezydent Kaznowska.

Kto może zostać stypendystą?

Stypendia m.st. Warszawy SAPERE AUSO przyznawane są od 2008 roku uczniom stołecznych ponadpodstawowych szkół publicznych i niepublicznych. Regulamin przyznawania stypendiów umożliwia uzyskanie nagrody również przez uzdolnionych uczniów, którzy nie osiągają wysokiej średniej ocen przedmiotowych, ale mają udokumentowane wybitne osiągnięcia w wybranej przez siebie dziedzinie. Katalog kryteriów merytorycznych został tak skonstruowany, aby stypendystę m.st. Warszawy SAPERE AUSO mogły wyróżniać wyjątkowe osiągnięcia związane z własnym dorobkiem naukowym, badawczym, twórczym lub szczególne zaangażowanie społeczne. O stypendia mogą również wnioskować pełnoletni kandydaci.

Wysokość jednorazowego stypendium wynosi 3 tys. 800 zł. W 2021 roku Warszawa przeznaczyła na ten cel 437 tys. 800 zł. Łącznie, w latach 2008-2021, przyznano ponad 2,6 tys. stypendiów m.st. Warszawy SAPERE AUSO na łączną kwotę ponad 4,9 mln zł.

Wśród tegorocznych stypendystów i stypendystek są między innymi: