null

Warszawa na rzecz zrównoważonego budownictwa

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stolica pracuje nad zielonym standardem dla warszawskiego budownictwa. To kolejna inicjatywa, która ma przybliżyć miasto do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku.

Warszawski Standard Zielonego Budynku będzie zbiorem zasad, wymagań i wytycznych, prowadzących do osiągnięcia założonych przez stolicę celów klimatycznych w sektorze budownictwa. Rozwiązania wypracowane wspólnie przez przedstawicieli Urzędu Miasta i Krajowej Agencji Poszanowania Energii będą obowiązywać nowe i modernizowane miejskie obiekty.

Miejskie budynki będą spełniały ekologiczne wymagania w obszarach:

  • efektywności energetycznej,
  • zaopatrzenia w ciepło i chłód,
  • gospodarowania wodą i odpadami w budynku,
  • wprowadzania elementów błękitno-zielonej infrastruktury.

Sektor budownictwa i energetyki odpowiada aż za około 83% emisji dwutlenku węgla. W niechlubnym zestawieniu największych emitentów dominują budynki mieszkalne, dlatego Warszawa chce wprowadzić jednolity zielony standard, który będzie obowiązywał w miejskich nieruchomościach. Będziemy zachęcali inwestorów prywatnych do wdrażania zaproponowanych rozwiązań. Nowy standard powinien być stosowany powszechnie, gdyż tylko w ten sposób warszawska polityka w zakresie zrównoważonego rozwoju i neutralności klimatycznej odniesie sukces – mówi Justyna Glusman, dyrektorka koordynatorka ds. zrównoważonego rozwoju i zieleni.

W opracowywanych wytycznych, obok kwestii klimatycznych i środowiskowych, znajdą się również zapisy dotyczące zapewnienia komfortu użytkownikom budynków, m.in. w zakresie jakości powietrza wewnątrz obiektu, komfortu cieplnego i dźwiękowego oraz ilości i jakości światła. Warszawski standard będzie też zachęcał do wprowadzania rozwiązań wspierających podróże rowerem czy transportem publicznym oraz rozwiązań opartych na ekonomii współdzielenia, takich jak parkingi rowerowe, zadaszone wiaty rowerowe, czy szatnie z prysznicami i szafkami.

Miasto przewiduje, że dostosowanie już istniejących budynków do wymagań i zaleceń ujętych w Warszawskim Standardzie Zielonego Budynku będzie rozłożone w czasie.

Harmonogram prac

W ramach prac nad standardem analizowane są certyfikaty zrównoważonego budownictwa, takie jak: brytyjski BREEAM, niemiecki DGNB, amerykański Living Building Challenge, polski Zielony Dom oraz amerykański WELL. Pozwoli to skorzystać z najlepszych istniejących praktyk i określić konkretne wymagania i wskaźniki, które będą miały spełniać warszawskie nieruchomości – z uwzględnieniem specyfiki warunków polskiego budownictwa mieszkaniowego i budownictwa użyteczności publicznej.

Mieszkańcy Warszawy również będą mieli okazję, aby wyrazić swoją opinię w zakresie proponowanych rozwiązań. Na przełom października i listopada zaplanowano spotkania informacyjne.

Stołeczny standard dotyczący budownictwa powinien zostać opracowany i przyjęty do połowy 2022 r.

Ekologiczne budownictwo w stolicy

Opracowanie jednolitego standardu dla budownictwa stanowi jedną z wytycznych Warszawskiego Panelu Klimatycznego, przeprowadzonego pod koniec 2020 r. Prezydent Rafał Trzaskowski zobowiązał się zrealizować przyjęte większością głosów rekomendacje, których celem jest zwiększenie efektywności energetycznej Warszawy i udział odnawialnych źródeł energii w bilansie energetycznym miasta.

Warszawski Standard Zielonego Budynku jest kolejną inicjatywą stolicy na rzecz ekologicznego budownictwa. W pierwszej połowie września Warszawa dołączyła do projektu „Inżynierowie Nowej Generacji”, w ramach którego grupa studentów z Politechniki Warszawskiej opracuje plan dekarbonizacji budownictwa w stolicy do 2050 r. W projekt zaangażowane są również Ambasada Królestwa Danii i firma Danfoss.