null

Warszawa miastem dla przedsiębiorczych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Początek realizacji „Programu przedsiębiorcza Warszawa – to jeden z programów wykonawczych „Strategii #Warszawa2030”. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w tej sprawie.

Realizacja programu ma pomóc w tworzeniu i zapewnieniu w Warszawie jeszcze bardziej przyjaznych warunków do zakładania, prowadzenia i rozwoju biznesu.

Celem jest poprawa dostępu do informacji o warunkach zakładania i prowadzenia działalności gospodarczej, stałe poszerzanie oferty doradczej i szkoleniowej, budowanie systemu wsparcia dla osób zakładających własną działalność gospodarczą oraz promocja i premiowanie przedsiębiorczości.

Chcemy również rozwijać przestrzenie do pracy wspólnej oraz ułatwiać przedsiębiorcom dostęp do miejskich lokali użytkowych zlokalizowanych na terenie różnych dzielnic. Pozwoli to na zmniejszenie koncentracji biznesu w centrum i poprawi lokalne warunki jego prowadzenia. Dążymy do tego, żeby warunki prowadzenia działalności gospodarczej w każdej z warszawskich dzielnic były na podobnym, jak najwyższym poziomie – mówi prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

„Program przedsiębiorcza Warszawa” skierowany jest do osób, które prowadzą działalność gospodarczą w Warszawie, albo zamierzają ją otworzyć. Zwłaszcza do działających lokalnie mikro, małych i średnich przedsiębiorstw handlowych i usługowych.

Warszawianki i warszawiacy będą mogli korzystać z wygodnej lokalności i realizować większość swoich codziennych potrzeb w pobliżu miejsca zamieszkania. Zyskają lepszy dostęp do miejsc pracy blisko domu i do różnego rodzaju usług – dodaje dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Prace nad „Programem przedsiębiorcza Warszawa” miały charakter partycypacyjny. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele warszawskiego samorządu jak i stołecznych instytucji otoczenia biznesu, środowiska nauki oraz przedsiębiorcy.

Program będzie realizowany do 2025 roku.

Link do zarządzenia