null

Warszawa jeszcze mocniej stawia na innowacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
w przestrzeni Centrum Nauki Kopernik, w biało-czarnym tunelu - zwiedzający ludzie
Centrum Nauki Kopernik - zwiedzający ludzie

Pomoc w zapewnieniu jak najlepszych warunków do tworzenia, testowania i rozwijania nowatorskich pomysłów biznesowych, naukowych, artystycznych oraz społecznych w Warszawie – to najważniejsze zadanie „Programu generujemy innowacje” opracowanego w ramach Strategii #Warszawa2030”. Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski podpisał zarządzenie w tej sprawie.

„Program generujemy innowacje” skierowany jest przede wszystkim do warszawskich twórców i innowatorów – przedstawicieli startupów, firm kreatywnych i innowacyjnych, naukowców, artystów i twórców kultury. Wśród jego adresatów są również pracownicy administracji samorządowej m.st. Warszawy oraz korporacje, uczelnie i instytuty badawcze, instytucje kultury oraz instytucje otoczenia biznesu.

Cel programu to mocniejsze wsparcie twórców i innowacyjnych przedsiębiorstw – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski. – W ramach całego warszawskiego ekosystemu innowacji tworzymy lepsze warunki do testowania nowatorskich rozwiązań. Nasze wspólne działania z sektorem naukowym i innowacyjnym biznesem prowadzone są tak, żeby z tego potencjału mogli korzystać mieszkańcy – dodaje prezydent Trzaskowski.

Prace nad „Programem generujemy innowacje” miały charakter partycypacyjny. Uczestniczyli w nich zarówno przedstawiciele warszawskiego samorządu, jak i stołecznych instytucji otoczenia biznesu, uczelni, firm oraz środowiska startupowego.

Już w tej chwili oferujemy twórcom i innowatorom możliwość udziału w programach akceleracyjnych i konkursach oraz udostępniamy infrastrukturę do prowadzenia działalności. Będziemy kontynuować te działania i wzbogacimy je o kolejne – dodaje dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego Karolina Zdrodowska.

Program będzie realizowany do 2025 roku. Link do zarządzenia