null

Warszawa i UNICEF – wspólna pomoc dzieciom uchodźców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Autor: Rafał Motyl

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski i Dyrektor Generalna Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na Europę i Azję Środkową Afshan Khan podpisali dziś porozumienie o współpracy. Dokument dotyczy współpracy miasta z UNICEF o reagowaniu na pilne potrzeby dzieci i rodzin uchodźców w Polsce.

To kolejny przykład współpracy Warszawy z organizacjami międzynarodowymi, które mają doświadczenie w reagowaniu na kryzysy humanitarne. Po raz kolejny przypominamy o zbudowaniu całościowego systemu koordynacji pomocy uchodźcom, UNICEF może pomóc w opiece nad dziećmi, jednym z najbardziej wrażliwych wyzwań, przed jakimi stoimy – mówił dziś prezydent Rafał Trzaskowski.

Przykładem przyszłej współpracy może być zagospodarowanie niektórych biurowców jako miejsca do organizacji innych, pozaszkolnych form kształcenia i opieki nad dziećmi, szczególnie we współpracy z NGO. Byłyby to także przestrzenie, gdzie otrzymaliby wsparcie nauczyciele i uczniowie pobierający naukę w systemie ukraińskim.

Miasto Warszawa i UNICEF chcą współpracować i upewniac się, że dzieci które gościmy mają dostęp do wszystkich niezbędnych usług publicznych, że otrzymują należytą opiekę– mówił prezydent Warszawy.

UNICEF chciałby, aby model współpracy ustanowiony w Warszawie stanowił model organizacji działań dla innych sytuacji kryzysowych w przyszłości.

Ukraińskie dzieci potrzebują pomocy w kontynuacji nauki, adaptacji do życia w Polsce i pomocy psychologicznej po ich złych, wojennych doświadczeniach. Nasza wspólna praca ma również przynieść korzyści polskim dzieciom, wyobrażam sobie, że długofalowo przyczyni się do zawierania przyjaźni i zacieśniania więzi miedzy polskimi i ukraińskimi dziećmi - powiedziała Afshan Khan, Dyrektor Generalna Funduszu Narodów Zjednoczonych na rzecz Dzieci (UNICEF) na Europę i Azję Środkową.

Dzieci, które korzystają z tutejszej gościny pilnie potrzebują naszej pomocy i mają do tego prawo. A my wszyscy mamy obowiązek je chronić i sprawić, żeby ich przyszłość była lepsza, w naszym wspólnym interesie – powiedziała Afshan Khan.

Ukraińskie dzieci w Warszawie

Obecnie w miejskich obiektach na terenie Warszawy zakwaterowanych jest ok. 2 000 osób, w tym blisko 700 dzieci.  Szkoły przygotowują nowe oddziały przygotowawcze. W 84 szkołach (69 podstawowych i 15 liceach) działa ponad 140 oddziałów przygotowawczych Liczba uczniów z Ukrainy, którzy rozpoczęli naukę w warszawskich szkołach i przedszkolach wynosi blisko 15 000 – ok. 3400 w przedszkolach, 9800 w podstawówkach, 1150 w ponadpodstawowych i 30 w policealnych). Już 7% dzieci w SP to dzieci z Ukrainy, który przyjechały po 24 lutym.

Zobacz galerię (4 zdjęć)