null

Warszawa głównym partnerem ABSL Summit 2022

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Oświetlona czerwonymi niebieskimi światłami scena. Na fotelach siedzą prelegenci, a na telebimie z tyłu widać wypowiadających się gości, w tym Karolinę Zdrodowską - dyrektor koordynator ds. ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego.
Karolina Zdrodowska, dyrektor koordynator ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego podczas ABSL Summit

Jak budować silny i zrównoważony biznes w obliczu geopolitycznych, ekonomicznych i społecznych zmian? To główny temat zakończonej w środę konferencji ABSL Summit 2022, w której udział wzięli również przedstawiciele m.st. Warszawy.

ABSL Summit to najważniejsze coroczne wydarzenie w Europie Środkowo-Wschodniej poświęcone globalnym trendom i ich wpływom na rozwój gospodarczy i społeczny. W tegorocznej konferencji, zorganizowanej między 30 maja a 1 czerwca w Katowicach, wzięło udział blisko tysiąc osób – liderów biznesu, przedstawicieli administracji światowej i krajowej, a także ekspertów i naukowców.

Głównym miastem partnerskim tegorocznego wydarzenia była Warszawa. Stolicę reprezentowała Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego, która wzięła udział w debacie poświęconej tematyce ESG. Pojęcie to dotyka obszarów środowiska naturalnego (Environmental), odpowiedzialności społecznej (Social) i ładu korporacyjnego (Corporate Governance). ESG to obecnie istotny czynnik brany pod uwagę przy podejmowaniu decyzji biznesowych w wielu firmach na całym świecie. W odróżnieniu od powszechnie znanej koncepcji CSR (ang. Corporate Social Responsibility), czyli społecznej odpowiedzialności biznesu, ESG obejmuje więcej obszarów niefinansowych i jest bardziej mierzalna wobec przyjętych celów. Od 2023 roku przedsiębiorstwa zatrudniające ponad 250 pracowników będą zobligowane przepisami unijnymi do cyklicznego raportowania wyników swoich organizacji według koncepcji ESG.

Warszawa należy do ścisłego grona najważniejszych ośrodków nowoczesnych centrów usług biznesowych w Europie Środkowo-Wschodniej  – mówi Karolina Zdrodowska. – Wprowadzenie do firm obowiązku stosowania strategii ESG na tych samych zasadach co raporty finansowe zmieni nie tylko branżę sektora nowoczesnych usług, ale przede wszystkim przyczyni się m.in. do transformacji ekologicznej i spowoduje, że nie będą to tylko inicjatywy promocyjne czy marketingowe, ale staną się wymogiem prawa. 

W ostatnim dniu konferencji przedstawicielka stolicy wzięła udział w Śniadaniu Prezydentów, gdzie razem z reprezentantami innych polskich miast omawiała rozwiązania konieczne dla rozwoju i stabilizacji rynku pracy w obliczu napływu uchodźców z Ukrainy.

Wydarzenie zorganizował Związek Liderów Sektora Usług Biznesowych (ABSL) zrzeszający przedstawicieli przedsiębiorstw z sektora nowoczesnych usług biznesowych. Pomimo pandemii jest to wciąż jeden z najszybciej rosnących sektorów polskiej gospodarki – w ostatnim czasie w centrach stworzonych zostało łącznie 13,5 tys. nowych miejsc pracy, podczas gdy w całym sektorze zatrudnionych jest ponad 355 tys. osób.

Sektor nowoczesnych usług biznesowych należy do pięciu obszarów doskonałości gospodarczej aglomeracji warszawskiej. Jak wynika z raportu ABSL „Sektor nowoczesnych usług biznesowych w Warszawie”, w III kwartale 2021 roku w centrach funkcjonujących w stolicy pracowało 70,8 tys. osób, o 6 tysięcy więcej niż w 2020 roku.