null

Warszawa domaga się zwrotu gruntów podnajmowanych bez zgody przez RKS „Okęcie”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Gra drużyny na boisku
Radarowa ma służyć celom sportowo-rekreacyjnym | Autor: Rafał Motyl

Warszawa częściowo wypowiedziała Robotniczemu Klubowi Sportowemu „Okęcie” prawo użytkowania gruntów przy ul. Radarowej 1. Powodem było wykorzystywanie ich bez zgody na cele komercyjne. Teren zamiast służyć mieszkańcom, był wynajmowany przez klub innym podmiotom.

Nieruchomość przy ul. Radarowej 1 ma powierzchnię około 48 tys. m2. Została bezterminowo oddana w użytkowanie Robotniczemu Klubowi Sportowemu „Okęcie” w latach 90-tych na cele statutowe. Co istotne, klub korzystał z niej nie tylko na zasadzie wyłączności, ale również bezpłatnie. Decyzja ratusza ustalająca roczną opłatę za użytkowanie, niedługo po jej wydaniu, została uchylona na wniosek klubu przez ówczesnego Wojewodę Warszawskiego. To precedens – żaden inny warszawski klub sportowy nie funkcjonuje na tak korzystnych warunkach.

Jednak zamiast do organizacji zajęć sportowych dla dzieci i młodzieży, działka w znacznej części służyła klubowi do zarabiania pieniędzy. RKS „Okęcie”, jak ustalił urząd miasta, na przestrzeni lat bez zgody władz Warszawy podnajmował grunty na zasadach w pełni komercyjnych. Stanowiło to złamanie warunków korzystania z działki.
Klub nie został zobowiązany do zwrotu całej działki, a jedynie fragmentu, który był bezprawnie podnajmowany. Decyzja z 23 maja 2022 r. o częściowym wygaszeniu prawa użytkowania była poprzedzona administracyjnym postępowaniem wyjaśniającym. To standardowa procedura, realizowana zgodnie z zasadami prawidłowego gospodarowania mieniem publicznym.

Wsparcie Warszawy dla RKS „Okęcie”

RKS „Okęcie” nadal będzie bezpłatnie zajmował grunty, na których znajdują się m.in. dwa boiska piłkarskie (w tym jedno z trybuną na 900 miejsc) oraz budynek biurowy wraz z zapleczem szatniowo-sanitarnym. Część, której zwrotu domaga się miasto, nie była wykorzystywana przez klub do własnych zajęć – z powodzeniem prowadził on swoją działalność jedynie na fragmencie udostępnianej mu nieruchomości, a jej resztę wynajmował innym podmiotom. Nie zachodzi więc obawa o brak przestrzeni do działalności RKS-u.
Możliwość samodzielnego i bezpłatnego korzystania z działki przy ul. Radarowej 1 to nie jedyna forma miejskiego wsparcia, z jakiej korzysta klub. Tylko w 2021 r. przyznano mu blisko 160 tys. zł z miejskiej kasy, z czego 53 tys. zł otrzymał od Dzielnicy Włochy. Dotacje były przekazywane w celu organizacji szkoleń sportowych dla dzieci i młodzieży, zgrupowań czy turniejów. W roku 2022 finansowe wsparcie przyznane klubowi przez Warszawę osiągnęło już wysokość 125 170 zł. RKS „Okęcie” uprawnione jest też do ubiegania się o finansową pomoc w formie kolejnych dotacji.

Co czeka odzyskiwaną część Radarowej 1?

W pierwotnym założeniu Radarowa 1 miała być otwarta dla wszystkich mieszkańców i służyć celom sportowo-rekreacyjnym. Przez ostatnie lata nie do końca pełniła jednak taką funkcję. Teraz władze Warszawy planują to zmienić. Teren w niedalekiej przyszłości – po wydaniu go przez RKS „Okęcie” – będzie ogólnodostępny, a infrastruktura wykorzystywana do szkolenia kierowców zniknie. Dzięki wsparciu miasta działający tu dotychczas WORD zostanie przeniesiony do innej lokalizacji. Przeznaczenie obszaru na cele związane ze sportem i rekreacją zostanie też ujęte w powstającym miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego, co utrwali właśnie taki charakter tego miejsca. O szczegółach będziemy informować już wkrótce.