null

W przyszłym tygodniu ruszają zapisy na „Lato w Mieście”

Drukuj link otwiera się w nowej karcie

14 maja rozpoczynają się zapisy do tegorocznej edycji akcji „Lato w Mieście”. Jak co roku w czasie wakacji stołeczny samorząd organizuje opiekę oraz różnorodne zajęcia dla dzieci i młodzieży z Warszawy.

W ramach naszej miejskiej akcji „Lato w Mieście”, warszawscy uczniowie i warszawskie uczennice oraz dzieci mieszkające w stolicy, mają zapewnioną całodzienną opiekę, wyżywienie, w tym ciepły posiłek i napoje, oraz bogatą ofertę zajęć: sportowych, artystycznych, edukacyjnych i rekreacyjnych. W tym roku „Lato w Mieście” rozpocznie się już 24 czerwca i potrwa do 30 sierpnia 2024 r. – podkreśla Renata Kaznowska, zastępczyni prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za miejską edukację.

Co ważne, dzienna opłata za opiekę oraz wyżywienie dla uczestników akcji, pozostaje na niezmienionym od kilku lat poziomie i wynosi 50 zł (20 zł opłata za wyżywienie oraz 30 zł opłata za opiekę).

Jak zapisać dziecko na „Lato w Mieście”?

Zapisy do tegorocznej akcji „Lato w Mieście”, rozpoczną się 14 maja 2024 r. od godz. 16:00 i potrwają do 26 maja 2024 r. do godz. 24:00, i będą prowadzone przy wsparciu elektronicznego systemu zgłoszeń.

Również 14 maja o godz. 16:00 placówki organizujące akcję opublikują swoją ofertę w elektronicznym systemie.

Rodzice/opiekunowie prawni rejestrują dzieci na stronie: warszawa-latowmiescie.pzo.edu.pl za pomocą numeru PESEL dziecka i następnie samodzielnie tworzą hasło. Po wprowadzeniu do systemu podstawowych informacji i wyborze turnusów feryjnych należy wskazać preferowane szkoły. Można wybrać dowolną liczbę szkół na każdy jednotygodniowy turnus, który trwa od poniedziałku do piątku (z wyłączeniem dni świątecznych).

Listy zakwalifikowanych dzieci zostaną opublikowane 28 maja 2024 r. o godzinie 16.00.

Kolejnym krokiem jest dokonanie opłaty za wyżywienie i opiekę. Od 29 maja 2024 r. od godziny 8:00 do 11 czerwca 2024 r. do godziny 16:00, należy złożyć potwierdzenie dokonania opłat lub zaświadczenie o zwolnieniu z opłat wraz z wydrukiem karty kwalifikacyjnej i załącznikami (do pobrania z systemu) w każdej ze szkół, do której dziecko zostało zakwalifikowane. Ostateczną decyzję o przyjęciu dziecka do akcji podejmuje organizator wypoczynku.

Przed wypełnieniem karty kwalifikacyjnej należy zapoznać się z zasadami oraz harmonogramem zapisów.

Feryjne Placówki Edukacyjne (FPE)

Podobnie jak w minionych latach, FPE będą działać przez pięć dni w tygodniu, w godzinach od 7:00-8:00 do 16:00-17:00, zapewniając opiekę uczniom warszawskich szkół oraz dzieciom mieszkającym w Warszawie.

Rodzice wnoszą opłaty za posiłki oraz opiekę w FPE. Opłata wynosi 50 zł dziennie w podziale: 20 zł za dwa posiłki, w tym jeden ciepły i napoje oraz 30 zł za opiekę. Z opłat za opiekę oraz posiłki podczas Akcji zwolnione są dzieci korzystające w ciągu roku szkolnego z bezpłatnych lub częściowo płatnych posiłków na mocy decyzji dyrektora szkoły lub Ośrodka Pomocy Społecznej.

Rodzice, których dzieci nie mogą korzystać z wyżywienia zbiorowego ze względu na wskazania lekarskie (na podstawie zaświadczenia lekarskiego), są zwolnieni z opłat za posiłki i zobowiązani do zapewnienia odpowiedniej diety we własnym zakresie.

Warszawska Akcja „Lato w Mieście” 2024 będzie organizowana zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, zaleceniami i obostrzeniami.