null

W niedzielę wybory – przydatne informacje

Drukuj otwiera się w nowej karcie
kobieca dłoń umieszczająca głos w urnie, w tle biało-czerwone flagi

Wczoraj upłynął termin zmiany miejsca głosowania i otrzymania zaświadczenia. Natomiast cały czas można sprawdzać informacje, gdzie jest lokal wyborczy w którym oddamy głos i czy nazwisko zostało umieszczone w spisie wyborców.

Nie można już zmienić przypisanego miejsca głosowania, wczoraj upłynęły terminy zgłaszania się po zaświadczenie i dopisania do listy w innym lokalu wyborczym. Przez cały czas można jednak sprawdzać, czy nasze nazwisko na pewno jest na liście uprawnionych do głosowania. W nowo utworzonym przez rząd Centralnym Rejestrze Wyborców można znaleźć informacje o przypisanym miejscu i komisji wyborczej – są one na stronie https://www.gov.pl/ i w aplikacji mObywatel.

Lokale wyborcze można sprawdzić w serwisie mapowym.

Transport na wybory

Prezydent Warszawy podjął decyzję, że 15 października stołeczny transport publiczny będzie bezpłatny.

Osoby, które nie wymagają transportu specjalistycznego, ale mają problemy z poruszaniem się, mogą skorzystać z pomocy Straży Miejskiej. Strażnicy będą oczekiwać na zgłoszenia w dniu wyborów w godzinach od 7:00 do 19:00 pod numerem telefonu: 22 5 986 930. Pomoc w dotarciu do lokalu wyborczego i z powrotem będą realizować umundurowani funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy.

Pełnomocnik ds. wyborów odpowiada 

Lokale wyborcze rozpoczną w niedzielę pracę o 7.00, zakończą o 21.00. Odbędą się trzy głosowania w wyborach do Sejmu, wybory do Senatu i referendum; są to osobne i niezależne od siebie głosowania. Jeśli wyborca będzie chciał zrezygnować z pobrania jednej z kart musi o tym poinformować zanim karty zostaną mu wydane przez komisję. Powinien powiedzieć, że nie chce otrzymać którejś z kart. Członek obwodowej komisji na spisie wyborców, w kolumnie uwagi powinien napisać „Bez senatu” lub „bez sejmu” lub „bez referendum” i opatrzyć to swoim podpisem. Wyborca w tej kolumnie nic nie wpisuje. Bardzo ważne jest, żeby o rezygnacji z głosowania poinformować komisję przed odbiorem kart. Później oddać jej już nie można. Karty te nie będą spięte, ani w żaden sposób złączone.

Pobranych kart nie wolno niszczyć ani wynosić poza lokal wyborczy, przepisy uznają to za przestępstwo.

Za ważny uznaje się głos, który ma postać znaku "x" postawionego przy nazwisku kandydata z tylko jednej listy kandydatów na posłów lub tylko jednego kandydata na senatora. Z przepisów Kodeksu wyborczego wynika, że co najmniej dwie linie muszą się przeciąć w obrębie kratki.

W przypadku karty w wyborach do Sejmu RP, jeśli wyborca umieścił więcej znaków X na tej samej liście pod uwagę bierze się nazwisko umieszczone najwyżej. Odręczne dopiski z boku kartki nie wpływają na ważność głosu.

W przypadku karty w wyborach do Senatu można wybrać tylko jedno nazwisko, przy którym stawia się znak "x" , w innym przypadku głos jest nieważny.

Zweryfkowanie tożsamości wyborcy odbywa się na podstawie dokumentu ze zdjęciem. Podstawowym dokumentem tego typu jest dowód osobisty. Mogą nimi być także np. takie dokumenty jak:  paszport, legitymacja szkolna czy e-dowod. Osoby, które w momencie głosowania mają ukończone 18 lat, ale jeszcze nie otrzymały tego dokumentu, mogą zabrać ze sobą z kolei legitymację szkolną.

Odpowiedzi na pytania wyborców systematycznie umieszczamy na stronie UM Warszawa, informacje są także dostępne na stronach Warszawa19115.