null

W miejskich szpitalach trwają szczepienia przeciw COVID-19

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Do miejskich szpitali trafiło dotychczas niecałe 2,9 tys. szczepionek przeciw COVID-19, fot. R. Motyl/UM Warszawa
Do miejskich szpitali trafiło dotychczas niecałe 2,9 tys. szczepionek przeciw COVID-19, fot. R. Motyl/UM Warszawa

W szpitalach nadzorowanych przez miasto, z których osiem funkcjonuje obecnie jako szpitale węzłowe, w kolejce do szczepień czeka blisko 16 tys. personelu medycznego i niemedycznego z priorytetowej „grupy zero”. Dotychczas wszystkie miejskie szpitale otrzymały niecałe 2,9 tys. szczepionek.

Aby sprawnie szczepić lekarzy, pielęgniarki, ratowników medycznych oraz personel pomocniczy, szpitale węzłowe muszą mieć zapewnione dostawy odpowiedniej liczby szczepionek. Szacujemy, że w całej Warszawie w ramach etapu 0 na szczepienia czeka około 100 tys. osób, z czego połowa to pracownicy sektora ochrony zdrowia. Rząd ogłosił, że zapisy na szczepienia personelu medycznego oraz pracowników szpitali, przychodni i aptek potrwają do 14 stycznia. Obecnie z funkcjonujących w Warszawie 23 szpitali węzłowych osiem z nich to szpitale miejskie (Czerniakowski, Inflancka, Wolski, Bielański, Grochowski, Praski, Solec, św. Rodziny), do których w ramach szczepień etapu 0 zgłosiło się ponad 4 tys. własnego personelu oraz ponad 11 tys. pracowników z innych podmiotów medycznych, a lista zgłoszeń będzie dłuższa. We wszystkich miejskich szpitalach zaszczepiliśmy już ponad 2 tys. personelu – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Trwa proces szczepień pracowników ochrony zdrowia

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w ramach Narodowego Programu Szczepień przeciw COVID-19 (NPS), priorytetem szczepień w etapie 0 zostali objęci pracownicy ochrony zdrowia, domów pomocy społecznej i miejskich ośrodków pomocy społecznej oraz personel pomocniczy i administracyjny w placówkach medycznych, w tym w stacjach sanitarno-epidemiologicznych. Możliwość zaszczepienia się w etapie 0 otrzymały również m.in. osoby wykonujące zawody medyczne, czyli udzielające świadczeń zdrowotnych, w tym diagności laboratoryjni, farmaceuci, psycholodzy kliniczni i inni, włącznie z pracownikami prywatnych podmiotów świadczących usługi zdrowotne. Szczepieniami zostaną również objęci pracownicy techniczni i administracyjni podmiotów leczniczych, laboratoriów diagnostycznych, transportu medycznego, a także nauczyciele akademiccy uczelni i studenci kierunków medycznych. Zgodnie z wprowadzonymi przez rząd ustaleniami, etap 0 obejmuje również rodziców wcześniaków, które są hospitalizowane.

W oparciu o wytyczne rządowe, szczepienia personelu medycznego i niemedycznego odbywają się w szpitalach węzłowych, które szczepią zarówno swoich pracowników, jak i pracowników innych szpitali, przychodni i aptek.

Aktualnie we wszystkich dziesięciu szpitalach nadzorowanych przez miasto w ramach NPS zgłosiło się średnio 52 proc. załogi, w tym lekarzy, pielęgniarek  i pozostałego personelu.

Szczepienia dla seniorów i nauczycieli – brakuje wytycznych

Renata Kaznowska: – Władze centralne zapowiadają, że już 15 stycznia ma się rozpocząć proces rejestracji powszechnych szczepień Polaków przeciwko COVID-19, a od 25 stycznia ruszą szczepienia kolejnych grup. W tym czasie nadal będą podawane dawki szczepień pracownikom sektora ochrony zdrowia.

Zgodnie z wytycznymi rządowymi w kolejnym, I etapie, szczepieniami przeciw COVID-19 zostaną objęci: pensjonariusze domów pomocy społecznej oraz zakładów opiekuńczo-leczniczych, pielęgnacyjno-opiekuńczych i innych miejsc stacjonarnego pobytu, osoby powyżej 60. roku życia w kolejności od najstarszych, służby mundurowe, w tym Wojsko Polskie oraz nauczyciele. 

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska w Warszawie szczepienia w ramach etapu 0 i I obejmą ponad 630 tys. osób, z czego  ponad 480 tys. to seniorzy i dodaje: – Dotychczas wiemy, że jedynym kryterium kolejności szczepienia seniorów uwzględnionym przez rząd w Narodowym Programie Szczepień przeciw COVID-19 jest wiek – Ministerstwo Zdrowia informuje, że w pierwszej kolejności szczepione mają być osoby powyżej 75. roku życia.

M.st. Warszawa, jako jednostka samorządu terytorialnego, będzie brało udział w organizacji transportu do punktów szczepień i opieki w tym czasie dla osób ze specjalnymi potrzebami: starszych, przewlekle chorych, z niepełnosprawnościami. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla, że władze Warszawy wraz z dziewięcioma innymi miastami zrzeszonymi w Unii Metropolii Polskich (UMP) przekazały ministrowi Dworczykowi, który pełni funkcję pełnomocnika rządu ds. szczepień przeciwko COVID-19, propozycje szczegółowych rozwiązań w tym zakresie. – Szacujemy, że w Warszawie będzie to grupa ok. 11 tys. mieszkańców, z czego ponad  tysiąc osób wymaga transportu specjalistycznego. Zaproponowaliśmy, aby osoby wymagające specjalistycznego transportu były szczepione w domach przez zespoły mobilne, a pozostała grupa, ok. 10 tys. mieszkańców, była dowożona transportem zorganizowanym przez miasto. Czekamy na zatwierdzenie tych założeń przez rząd – mówi Renata Kaznowska.

Samorządy nie otrzymały również szczegółowych wytycznych dotyczących szczepień kolejnych grup obywateli, w tym nauczycieli. Wiceprezydent Kaznowska podkreśla: – Aby przygotować się do procesu szczepienia kolejnej bardzo dużej grupy mieszkańców naszego miasta (32 tys. nauczycieli, 13 tys. kadry niepedagogicznej i 13 tys. pracowników przedszkoli), wysłaliśmy do pracowników oświaty zapytanie, kto będzie zainteresowany szczepieniem. Po 7 stycznia otrzymamy deklaracje, ilu nauczycieli w miejskich placówkach oświatowych chce się zaszczepić przeciwko COVID-19. Natomiast w Warszawie cały sektor oświaty, w tym prywatne placówki – to  blisko 68 tys. nauczycieli.

Warszawa razem z UMP wnioskowała o dodanie pracowników zarówno sektora oświaty, jak i żłobków do etapu I: – Zapisy dotyczące włączenia nauczycieli do tej grupy znajdują się w rządowym programie szczepień, natomiast czekaliśmy na decyzję rządu o objęciu szczepieniami w etapie I pracowników instytucji opieki nad dziećmi do lat trzech – ten  postulat został przyjęty, ale nie widnieje w dokumencie rządowym. W efekcie to co znajduje się w Narodowym Programie Szczepień, który ma być wykładnią, znacznie odbiega od podawanych przez rząd informacji – mówi wiceprezydent Kaznowska.

Jakie grupy osób obejmą kolejne etapy rządowego programu szczepień?

W ramach etapu II ze szczepień będą mogły skorzystać osoby w wieku poniżej 60. roku życia z chorobami przewlekłymi zwiększającymi ryzyko ciężkiego przebiegu COVID-19 albo w trakcie diagnostyki i leczenia, wymagających wielokrotnego lub ciągłego kontaktu z placówkami ochrony zdrowia. W etapie II szczepieniami zostaną również objęci pracownicy sektora infrastruktury krytycznej, dostaw wody, gazu, prądu, usług teleinformatycznych, poczty, bezpieczeństwa żywności i leków, transportu publicznego, urzędnicy odpowiedzialni za zwalczanie pandemii, pracownicy wymiaru sprawiedliwości, funkcjonariusze służb celno-skarbowych.

Wytyczne NPS określają, że w etapie III będą szczepieni przedsiębiorcy i pracownicy sektorów zamkniętych w związku z wystąpieniem stanu epidemii oraz osoby powyżej 18. roku życia, które nie mają żadnych schorzeń zwiększających ryzyko ciężkiego przebiegu i zgonu z powodu COVID-19.

Rejestracja na szczepienia i mapa punktów szczepień

Na rządowej stronie gov.pl/web/szczepimysie opisano, że proces szczepień będzie oparty o zaproszenie (dokument e-skierowania) ważne 60 dni od dnia wystawienia. Będą one generowane automatycznie zgodnie z kolejnością szczepień (dla określonych grup wiekowych, zawodowych, itd.).

Ponadto, lekarze będą mogli wystawić dla pacjenta indywidualne e-skierowania (np. dla osoby nieposiadającej numeru PESEL czy dla osoby, która nie mogła poddać się szczepieniu w okresie ważności pierwszego e-skierowania).

W celu umówienia wizyty, będzie można:

- skorzystać z bezpłatnej infolinii czynnej całą dobę pod numerem 989 (informacje na temat szczepień przeciwko COVID-19 są dostępne  w języku polskim, angielskim, ukraińskim oraz rosyjskim);

- umówić się elektronicznie poprzez swoje Internetowe Konto Pacjenta (dostępne na pacjent.gov.pl),

- umówić się za pośrednictwem placówki, w której wystawiono e-skierowanie

lub bezpośrednio w punkcie szczepień.

Umówienie się na szczepienie nie będzie wymagało posiadania numeru e-skierowania, ponieważ wystarczające będzie podanie swoich danych osobowych. Po dokonaniu rezerwacji wizyty pacjent otrzyma SMS z informacją o wybranym miejscu i terminie szczepienia. Pacjent będzie od razu umawiany na dwie wizyty i także przed drugą dawką szczepionki będzie powiadamiany SMS-em.

Rządowe źródła udostępniły również mapę z punktami szczepień przeciw COVID-19 w całej Polsce – te dane są na bieżąco akutalizowane. W Warszawie ponad 40 punktów szczepień zostanie utworzonych w miejskich placówkach medycznych, w sumie w mieście powstanie ich blisko 300. Pełen wykaz punktów znajduje się pod adresem: https://www.gov.pl/web/szczepimysie/mazowieckie.

 

Więcej informacji o powszechnych szczepieniach Polaków przeciw COVID-19:

gov.pl/szczepimysie/

gov.pl/narodowy-program-szczepien-przeciw-covid-19

gov.pl/szczepimysie/pytania-i-odpowiedzi