null

W kulturze nowe konkursy dla organizacji pozarządowych

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Ogłaszamy otwarte konkursy dla organizacji pozarządowych z nowymi priorytetami . Na realizację zadań publicznych z dziedziny kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego w 2022 roku przeznaczymy cztery i pół miliona złotych.

Kolejny raz ogłaszane są konkursy  Kulturalna oferta Warszawy, Różnorodna Warszawa oraz Dziedzictwo kulturowe Warszawy. Do tego dochodzą dwa nowe - Kompetencje przyszłości, Partnerstwa i sieci współpracy. Wszystkie zostały zaplanowane zgodnie ze Strategią #Warszawa2030

Konkursy zaprojektowaliśmy zgodnie z priorytetami i wartościami  polityki kulturalnej, część zadań jest związana z programami wykonawczymi "Kultura blisko domu" oraz "Twórczy potencjał mieszkanek i mieszkańców Warszawy". Wspieramy lokalne partnerstwa, w tym  współpracę z warszawskimi księgarniami i antykwariatami i zwracamy uwagę na rozwijanie kompetencji. Mamy nadzieję, że ich efektem będą projekty pozwalające zrozumieć współczesny świat, pokazujące jego różnorodność, rozwijające krytyczne myślenie – mówi Aldona Machnowska-Góra, wiceprezydentka Warszawy.

Nowy konkurs Kompetencje przyszłości wspiera działania angażujące mieszkańców i mieszkanki w kulturę oraz umożliwiające im rozwój kompetencji – odbiorczych, twórczych,
a także komunikacyjnych i obywatelskich.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/F8B70284-C2D4-4713-8D87-782B88596FD5,frameless.htm

Celem konkursu Partnerstwa i sieci współpracy jest realizacja zadań z zakresu kultury  i edukacji kulturowej, które rozwijają współpracę między podmiotami kultury na płaszczyźnie lokalnej lub międzynarodowej. Ten konkurs został również jako wsparcie dla księgarń niezależnych.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/E7194C5A-A620-4491-A0FD-B25B4346A64C,frameless.htm

Kulturalna oferta Warszawy ma budować różnorodną i wartościową ofertę kulturalną Warszawy. Chcemy wspierać działania realizowane w poprzednich latach, ale i nowe dzieła/wydarzenia.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/22A8C154-AB14-4D02-B363-0E8CC910D461,frameless.htm

Różnorodna Warszawa pozwoli na realizację projektów z zakresu kultury i edukacji kulturowej przyczyniających się do budowania różnorodnej, otwartej i inkluzywnej społeczności Warszawy.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/814B4450-BC2A-4C76-97E7-6CC123260C90,frameless.htm

Dziedzictwo kulturowe Warszawy umożliwi działania artystyczne, kulturalne i edukacyjne  upowszechniające wiedzę o historii Warszawy w wymiarze dziejowym, kulturowym i społecznym.

https://bip.warszawa.pl/NR/exeres/B4B31E94-B595-4F44-8D53-2D7D7E927B5D,frameless.htm