null

Uwaga! SMOG

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Panorama Warszawy - na pierwszym planie Wisła, za nią ogrody Zamku Królewskiego i sam zamek, a w tle nowoczesne centrum Warszawy

W dniu 13.04.2023 r. na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3). Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar miasta Warszawa – dzielnica Śródmieście. Zrezygnuj ze spacerów. Jeśli możesz, zostań w domu. Ogranicz wietrzenie pomieszczeń. Chroń dzieci, osoby starsze, kobiety w ciąży. Obowiązuje Cię zakaz rekreacyjnego palenia w kominkach.

W dniu 13 kwietnia 2023 r. Główny Inspektorat Ochrony Środowiska określił, że na części woj. mazowieckiego istnieje ryzyko wystąpienia przekroczenia poziomu informowania dla pyłu PM10 (100 μg/m3).

Prognozowane przekroczenie obejmuje obszar miasta Warszawa – dzielnica Śródmieście. Przewidywany czas trwania ryzyka: do godz. 24.00 dnia 13.04.2023 r.

W tym okresie, na wskazanym obszarze, obowiązują działania określone przez Zarząd Województwa w Programie ochrony powietrza (Uchwała nr 115/20 Sejmiku Województwa Mazowieckiego) dostępnym pod adresem edziennika województwa mazowieckiego.

Działania określone przez Zarząd Województwa:

  • zakaz korzystania z instalacji do spalania biomasy drzewnej (kominków, piecyków kominkowych, piecyków ozdobnych) - nie dotyczy, gdy jest to jedyne źródło ciepła lub gdy do lokalu nie jest dostarczana energia elektryczna wskutek awarii,
  • zalecenie korzystania z komunikacji miejskiej/gminnej zamiast komunikacji indywidualnej,
  • zraszanie pryzm materiałów sypkich, znajdujących się na otwartej przestrzeni w celu wyeliminowania pylenia,
  • kontrole palenisk domowych w zakresie przestrzegania zakazu spalania odpadów,
  • kontrole w zakresie przestrzegania zakazu palenia odpadów biogennych (liści, gałęzi, trawy), w ogrodach oraz na innych obszarach zieleni,
  • kontrole pojazdów pod kątem jakości spalin,
  • kontrole czystości dróg wyjazdowych z terenów prowadzonych inwestycji (budów).

Informacje: 22 597 94 81, powietrze@mazovia.pl.