null

Uwaga na topniejący śnieg i spadające sople!

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Funkcjonariuszka Straży Miejskiej zabezpiecza taśmą informacyjną teren pod budynkiem. Na chodniku bryły lodu.
Straż Miejska sprawdza wszystkie zgłoszenia związane z topniejącym śniegiem i spadającymi soplami.

Po wtorkowej gołoledzi nie ma już w stolicy śladu. Miejskie służby cały czas reagują na zagrożenia w ruchu pieszym i drogowym. Monitorowane są zarówno warunki pogodowe, jak i sytuacja na ulicach i chodnikach. W trosce o bezpieczeństwo mieszkańców władze miasta apelują do zarządców nieruchomości o przegląd budynków i usuwanie zwisających sopli.

Służby kontrolne warszawskiego Zarządu Oczyszczania Miasta całodobowo monitorują stan nawierzchni, a Centrum Dowodzenia ZOM analizuje dane meteorologiczne oraz prognozy pogody. Prowadzona jest też kontrola efektów prac realizowanych przez firmy w ostatnich dniach.

Zgłoszenia o problemach z zalegającym śniegiem na ulicach i chodnikach przyjmuje również Miejskie Centrum Kontaktu w Warszawie. Tylko wczoraj pod numer 19115 zadzwoniły 632 osoby z prośbą o interwencję związaną z odśnieżaniem lub oblodzeniem nawierzchni.

Kontrole i zgłoszenia

Także funkcjonariusze Straży Miejskiej m.st. Warszawy kontrolują ulice, chodniki, place, parki i skwery, ale także nieruchomości i posesje prywatne. Obecnie strażnicy sprawdzają, czy na dachach znajdują się nawisy śnieżne lub lodowe i czy zagrażają one bezpieczeństwu osób.

Jeśli istnieje ryzyko zagrożenia bezpieczeństwa osób, strażnicy w pierwszej kolejności zabezpieczają teren, a następnie informują zarządcę lub właściciela terenu o zagrożeniu i zobowiązują go do podjęcia niezwłocznych działań w celu usunięcia zagrożenia (zlikwidowanie nawisów śnieżno-lodowych i oczyszczenie chodników ze śniegu lub lodu).

Jeśli zarządca lub właściciel nieruchomości nie wywiążą się z obowiązku, mogą zostać ukarani mandatem karnym lub skierowaniem przeciwko niemu sprawy do sądu.

Od 16 do 20 grudnia br. Straż Miejska odnotowała 517 zdarzeń. 137 z nich dotyczyło zagrożeń wynikających ze zwisających sopli. 215 spraw zostało przekazane podmiotom, które są zobowiązane do podjęcia działań.

Ostrożność wskazana

Mimo lepszej aury, cały czas zalecana jest ostrożność podczas przechodzenia pod zaśnieżonymi dachami – szybko topniejący śnieg może gwałtownie się zsunąć i spowodować realne obrażenia wśród przechodniów oraz straty w mieniu, np. zniszczenie samochodów.

Usuwanie sopli oraz odśnieżanie dachów to obowiązek właścicieli i administratorów nieruchomości. Jeśli sople zwisają z wiaduktów, mostów czy kładek, to powinien je strącać zarządca drogi.

Więcej o zimowym oczyszczaniu miasta na stronie Zarządu Oczyszczania Miasta.