null

Uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą Powstańcom AK Obwodu „Żywiciel”

Drukuj otwiera się w nowej karcie
25.07.2021 17:00 - 25.07.2021 18:00
ul. Westerplatte/róg Grotowskiej.

Uroczystość patriotyczna przed tablicą poświęconą Powstańcom AK Obwodu „Żywiciel” poległym 2 sierpnia 1944 r. na przedpolach Boernerowa. Wystawienie posterunku honorowego, modlitwa w intencji Powstańców, odczytanie Apelu Poległych oraz uroczyste złożenie kwiatów z udziałem wojskowej asysty honorowej.