null

Unijne wsparcie dla edukacji zdalnej

Drukuj otwiera się w nowej karcie
R. Motyl
R. Motyl. Elżbieta Lanc, członek zarządu woj. mazowieckiego, Renata Kaznowska, wiceprezydent stolicy, Janina Ewa Orzełowska, członek zarządu woj. mazowieckiego

62 szkoły z Warszawy i gmin podwarszawskich otrzymają sprzęt komputerowy do prowadzenia zajęć online. W sumie w projekcie bierze udział 236 mazowieckich szkół. Całkowita wartość projektu to aż 35 mln zł, z czego 28 mln zł to fundusze z UE. Sprzęt trafi do szkół na przełomie września i października.

We wtorek, 30 czerwca, przedstawiciele samorządu Mazowsza podpisali umowy partnerskie z beneficjentami z Warszawy i gmin podwarszawskich.

Kiedy w szkołach rozpoczęła się nauka zdalna, ponad 17 tys. warszawskiej młodzieży zadeklarowało, że nie posiada żadnego sprzętu komputerowego. Wyrównywanie szans dzieci i młodzieży to realny problem i zarazem ogromne wyzwanie, przed jakim obecnie stajemy. A przypominam, że subwencja oświatowa jest niewystarczająca – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta stolicy i dodaje: – Dzięki środkom unijnym, które mają trafić bezpośrednio do dzieci i młodzieży – a w przypadku Warszawy jest to ok. 2 mln zł – 12 stołecznych szkół zyska niezbędny sprzęt i oprogramowanie, tak potrzebne w zdalnej nauce.

Samorządowe władze województwa zdobyły unijne środki na wsparcie nauczania zdalnego. Po podpisaniu umowy z partnerami samorząd Mazowsza ogłosi przetarg na zakup sprzętu komputerowego.

Doposażamy mazowieckie szkoły w sprzęt, który pomoże uczniom w zdalnej nauce. Ostatnie miesiące nie były łatwe. Nowa sytuacja, z którą przyszło się mierzyć szkołom, była wyzwaniem dla wszystkich. Dlatego tak ważna jest sprawna realizacja tego projektu. Liczymy, że uda się dostarczyć do szkół komputery już na początku nowego roku szkolnego  – podkreśla Elżbieta Lanc, członek zarządu województwa mazowieckiego.

Dzięki środkom z UE do szkół trafi niezbędny do prowadzenia zdalnych lekcji sprzęt i oprogramowanie. Będą to stanowiska komputerowe, tablice multimedialne, monitory interaktywne, tablice dotykowe, laptopy, tablety, moduły i programy edukacyjne, drukarki, projektory oraz urządzenia wielofunkcyjne. Nauczyciele przy użyciu zakupionego w projekcie sprzętu i oprogramowania wezmą udział w szkoleniach i instruktażach z prowadzenia nauki w formie zdalnej. Uczniowie, w tym ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi i z niepełnosprawnościami, otrzymają urządzenia mobilne (laptopy/tablety) oraz dostęp do internetu. Wsparciem zostaną objęci uczniowie nie posiadający warunków technicznych do uczestnictwa w zdalnych zajęciach lekcyjnych.

Całkowita wartość projektu to 35 mln zł, z czego ok. 25,8 mln zł zostanie przeznaczonych na wyposażenie szkół i placówek oświaty w sprzęt TIK (technologie informacyjno-komunikacyjne) do prowadzenia zajęć edukacyjnych, 5,2 mln zł trafi na wyposażenie szkół i placówek w pakiety oprogramowania, a 680 tys. zł na szkolenia dla ok. 800 nauczycieli oraz 2000 uczniów.

Projekt jest realizowany w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

Wartość projektu to 35 mln zł, z czego 28 mln zł to środki z UE, ponad 5,2 mln zł z budżetu województwa mazowieckiego oraz ponad 1,7 mln zł z budżetu państwa.

Beneficjenci z Warszawy:

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 31 im. Jana Kilińskiego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa Specjalna nr 177 im. Marii Konopnickiej w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Łączności w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 34 im. Mieszka I w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół nr 128 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 227 im. Kapitana Lucyny Hertz w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Elektronicznych i Licealnych w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Zespół Szkół Licealnych i Technicznych nr 1 w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

CLXIV Liceum Ogólnokształcące Mistrzostwa Sportowego w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 289 im. H. Sienkiewicza w Warszawie

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 157 im. Adama Mickiewicza

miasto stołeczne Warszawa

Szkoła Podstawowa nr 215 im. Piotra Wysockiego w Warszawie

samorząd województwa mazowieckiego

Zespół Szkół Specjalnych w Mazowieckim Centrum Neuropsychiatrii

w Zagórzu