null

Ułatwienia dla kierowców z Ukrainy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Obsługa interesanta przy okienku w oddziale Urzędu miasta stołecznego Warszawy.
Ukraińskie prawa jazdy będą honorowane do końca 2022 roku.

W życie weszły kolejne zmiany prawa, które ułatwią obywatelom Ukrainy życie i pracę w naszym kraju. Już obowiązuje ustawa, która umożliwia przedłużenie świadectw kierowcom zawodowym, a pozostałym pozwala poruszać się po Polsce na podstawie uprawnień i dokumentów uzyskanych w Ukrainie.

Zgodnie z postanowieniami Ustawy o szczególnych regulacjach w zakresie transportu i gospodarki morskiej w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium Ukrainy znowelizowana została m.in. Ustawa o kierujących pojazdami. Do końca 2022 r. obowiązywać będą przepisy, dzięki którym obywatele Ukrainy posiadający prawo jazdy wydane na terytorium tego kraju nie muszą go wymieniać na polskie prawo jazdy. Tym samym zawieszone zostały przepisy obligujące Ukraińców do uzyskania takiego dokumentu w ciągu sześciu miesięcy od daty uzyskania prawa pobytu. Dodatkowo ukraińskie prawa jazdy, które utraciły ważność po 24 lutego 2022 r., również będą honorowane do końca roku.

Uproszczenie formalności i ułatwienia dotyczą także kierowców zawodowych. Ukrainki i Ukraińcy, którzy będą chcieli podjąć pracę w transporcie drogowym, nie muszą martwić się utratą ważności świadectwa kierowcy. Świadectwa, które utraciły ważność po 24 lutego 2022 r., z mocy prawa będą uznawane do końca 2022 r. Ponadto przedsiębiorcy, którzy zatrudnią Ukraińców, będą mogli wystąpić do Głównego Inspektora Transportu Drogowego o wydanie takiego dokumentu, według uproszczonej procedury.

Opisywane zmiany prawa weszły w życie 26 marca 2022 r., z mocą obowiązywania od dnia 24 lutego 2022 r.