null

Trzy nowe plany miejscowe dla Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Ulica z zaparkowanymi samochodami po jednej stronie. Wzdłuż ciągną się kamienice, w oddali budynek z okrągłą kopułą
Nowe plany miejscowe w Warszawie

Na wczorajszej sesji radni m.st. Warszawy uchwalili trzy miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. Nowe zapisy dotyczą części dzielnic: Śródmieście, Praga-Południe i Włochy.

Mamy nowe plany dla części Ściany Wschodniej, rejonu ulicy Traugutta, a także ulicy Podskarbińskiej. Miasto dobrze zaplanowane to jeden z naszych priorytetów. Plany sporządzamy dla terenów w centrum i tych bardziej od niego oddalonych. Wszystkie traktujemy z uwagą, aby zapewnić mieszkańcom jak najlepsze warunki do życia i wypoczynku – mówi Marlena Happach, architektka miasta.

Serce miasta z sercem Chopina

Plan okolic Ściany Wschodniej (część B – rejon ul. Traugutta) ma ok. 12 ha. To ważne miejsce w stolicy. Mieści się tu kompleks Ministerstwa Finansów, główna siedziba Akademii Sztuk Pięknych, budynki Uniwersytetu Warszawskiego i kościół pw. Świętego Krzyża z sercem Chopina. Jest też zabudowa komercyjna hotelu Victoria Sofitel przy placu Piłsudskiego, a wzdłuż ul. Mazowieckiej budynki o funkcjach mieszkaniowych i usługowych.

Zapisy planu chronią istniejącą strukturę przestrzenną, regulują układ przestrzeni publicznych i określają parametry zabudowy. Chronią także zieleń, której w tej części miasta jest mało – skwer Traugutta oraz historyczny park po zachodniej stronie Pałacu Czapskich.

Plan dla północnej części Pragi-Południe

Obszar objęty planem dla rejonu ul. Podskarbińskiej (część I) to ok. 50 ha w kwartale ulic: Siennicka, W. Chrzanowskiego, J. Dwernickiego i Wiatraczna. Na tym terenie stoją domy wielo- i jednorodzinne. Zapisy w planie pozwolą na ochronę oraz rozwój ważnych funkcji społecznych dla tego rejonu. Chodzi o przychodnie zdrowia, domy pomocy społecznej czy miejsca sportu i rekreacji. Ważna jest też zieleń, w tym zachowanie i wytworzenie nowych powiązań pieszych z rzędami drzew. Plan wskazuje, gdzie mają powstać przestrzenie publiczne i ogólnodostępne, tereny sportowo-rekreacyjne oraz drogi.

Tereny dawnej Drukarni Naukowo-Technicznej przy ul. Mińskiej 65 oraz po Klubie Sportowym „Orzeł” są objęte osobnymi procedurami planistycznymi.

Plan dla obszaru przy lotnisku

Plan obejmuje tereny na południowy zachód od Lotniska Chopina (obszar Załuski, część południowa). To 53 ha pomiędzy al. Legionów Piłsudskiego, ul. Janka Muzykanta, a granicą Warszawy i gminy Raszyn. Do zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej przylegają od północy rozległe niezagospodarowane tereny z polami uprawnymi. Plan pozwoli na rozwój jednorodzinnej zabudowy mieszkaniowej. Dokument wskazuje też tereny pod sport i rekreację oraz określa zasady budowy systemu komunikacyjnego. Wytycza nowe połączenia drogowe i lokalizację placu miejskiego.