null

Trzeci tydzień w stołecznych szkołach i przedszkolach

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Trzeci tydzień nauki stacjonarnej za nami. Liczba zakażeń w stołecznych placówkach oświatowych systematycznie wzrasta. Odnotowano kolejnych kilkadziesiąt przypadków. Na kwarantannie jest aktualnie kilkuset uczniów oraz kilkudziesięciu nauczycieli oraz pracowników administracji i obsługi.

- Dynamika niestety wzrasta. Po pierwszym tygodniu mieliśmy 13 pozytywnych wyników na obecność COVID–19, po drugim 35, a teraz mamy 61. Kwarantanną od 1 września objęto łącznie już ponad tysiąc osiemdziesięciu uczniów i nauczycieli a sygnały o zagrożeniu otrzymaliśmy z ponad stu z 700 naszych placówek - informuje Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Od 1 września w Warszawie odnotowano 61 pozytywnych wyników na obecność koronawirusa:

  • u 21 nauczycieli ze szkół, przedszkoli, młodzieżowego ośrodka socjoterapii oraz poradni psychologiczno-pedagogicznej ze Śródmieścia, Pragi-Południe i Pragi-Północ, Bielan, Ursusa, Wawra, Bemowa, Żoliborza i Rembertowa;
  • 35 uczniów ze szkół ponadpodstawowych (zespołów szkół i liceów), bursy, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego oraz szkół podstawowych ze Śródmieścia, Mokotowa, Pragi-Południe, Pragi-Północ, Wawra, Bemowa, Targówka, Woli, Bielan i Rembertowa oraz u 2 dzieci z przedszkola na Bemowie
  • 5 pracowników administracji i obsługi z przedszkoli na Bemowie i na Żoliborzu.

Obecnie zajęcia stacjonarne są zawieszone tylko w jedynym przedszkolu na Bemowie (do 25 września).

W dziewięciu placówkach w Śródmieściu, Wawrze, Rembertowie, na Woli, Mokotowie i Pradze-Północ (trzech szkołach podstawowych specjalnych, czterech zespołach szkół, szkole podstawowej i przedszkolu) część klas i grup jest na kwarantannie i uczy się zdalnie (w jednej szkole specjalnej do końca grudnia br., a w pozostałych do 23-27 września).

Trzy placówki (liceum i szkoła podstawowa w Śródmieściu oraz zespół szkół na Bielanach) czekają na decyzje, dotyczące dalszej formy prowadzenia zajęć.

Do miasta – od 1 września – wpłynęło już 105 zgłoszeń, dotyczących zagrożenia spowodowanego COVID-19, od 21 przedszkoli, 2 zespołów szkolno-przedszkolnych, 33 szkół podstawowych, 16 zespołów szkół, 20 liceów, Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego, 2 burs, 4 szkół podstawowych specjalnych, Centrum Kształcenia Ustawicznego, Młodzieżowego Ośrodka Wychowawczego, poradni psychologiczno-pedagogicznej, Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii, Ogniska Pracy Pozaszkolnej, Centrum Kształcenia Zawodowego oraz Specjalnego Ośrodka Szkolno–Wychowawczego dla Dzieci Słabosłyszących.

356 osób przebywa aktualnie na kwarantannie. W tej grupie jest 295 uczniów (wraz z rodzicami), 54 nauczycieli oraz 7 pracowników administracji i obsługi.