null

Trwa nabór wniosków na stypendia dla warszawskich sportowców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
ilustracja

Do końca roku można składać wnioski o stypendia sportowe m.st. Warszawy. O wsparcie finansowe mogą ubiegać się zawodnicy na stałe mieszkający w stolicy. W tym roku z miejskiego wsparcia korzysta prawie 400 sportowców.

W historii warszawskiego sportu zapisało się już wielu wspaniałych sportowców, mistrzów świata czy olimpijczyków. Zależy nam na tym by takich osób było coraz więcej i chcemy wspierać zarówno utalentowaną i zaangażowaną młodzież, jak i już odnoszących sukcesy sportowców i ich trenerów, byśmy mogli wspólnie cieszyć się ich wynikami i świętować kolejne zwycięstwa. Dlatego zachęcam do składania wniosków o stypendia sportowe na rok 2022, które oferuje m.st. Warszawa – zachęca Renata Kaznowska, wiceprezydentka Warszaw.

M.st. Warszawa przyznaje trzy rodzaje stypendiów sportowych: stypendia olimpijskie dla uczestników Igrzysk Olimpijskich i Igrzysk Paraolimpijskich, stypendia młodzieżowe dla uprawiających dyscypliny wskazane przez System Sportu Młodzieżowego oraz stypendia dla trenerów zawodników olimpijskich.

Jak złożyć wniosek?

Wniosek należy wypełnić w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów i podpisany złożyć w stołecznym Biurze Sportu i Rekreacji Urzędu m.st. Warszawy lub wysłać pocztą na adres korespondencyjny (ul. Kredytowa 3, 00-056 Warszawa). Można również złożyć podpis elektroniczny, korzystając np. z profilu zaufanego i przesłać wniosek do miejskiej skrytki lub załączyć bezpośrednio w systemie ESdOS. Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić osoba pełnoletnia lub rodzice i opiekunowie prawni niepełnoletnich kandydatów.

Środki przeznaczone na stypendia w latach 2020 i 2021

W 2020 roku stypendia sportowe m.st. Warszawy zostały przyznane na 8, 9 lub 12 miesięcy 424 zawodnikom, w tym: 54 olimpijskich, 18 trenerskich i 352 młodzieżowych.  Łącznie przeznaczono na ten cel prawie 5 milionów złotych z miejskiego budżetu. Z kolei w roku 2021 stypendia przyznano 395 osobom związanym ze sportem: 25 olimpijskich, 11 trenerskich i 359 młodzieżowych, na łączną kwotę prawie 4 milionów złotych.

Więcej informacji na temat zasad przyznawania stypendiów sportowych znajduje się na stronie www.um.warszawa.pl.