null

Trasa Mostu Marii Skłodowskiej-Curie – przetarg na koncepcję

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Skrzyżowanie na odcinku od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7
Odcinek od ul. Kasprowicza do drogi S7

Ogłoszono przetarg na koncepcję programową z uzyskaniem decyzji środowiskowej dla budowy Trasy Mostu Marii Skłodowskiej-Curie. Opracowanie ma dotyczyć odcinka od ul. Kasprowicza do drogi ekspresowej S7 (węzeł Janickiego).

Koncepcja ma być wykonana w co najmniej czterech wariantach.

Wariant 1 – droga główna ruchu przyspieszonego (GP). Zakłada zaprojektowanie bezkolizyjnych jezdni głównych z dwoma pasami ruchu każda, z torowiskiem w pasie dzielącym ul. Nocznickiego, oraz jezdni lokalnych w poziomie terenu ze skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową.

Wariant 2 – przewiduje parametry techniczne jak dla drogi głównej (G) z możliwością zastosowania wyższych parametrów. Zakłada poprowadzenie jezdni głównych na estakadach co najmniej nad skrzyżowaniami z ul. Kasprowicza i wyjazdem z pętli Młociny, a ponadto skrzyżowania w poziomie terenu z ul. Wólczyńską i Arkuszową oraz w miejscach niezbędnych do obsługi przyległych terenów. Wariant 2 dopuszcza możliwość zaprojektowania dodatkowych odcinków na estakadach lub w tunelu, jeżeli będzie to uzasadnione wynikami prognoz ruchu. Wskazane jest zminimalizowanie kolizji jezdni głównych z torowiskiem tramwajowym.

Wariant 3 – zakłada parametry projektowe jak dla klasy drogi głównej (G) z dwoma jezdniami głównymi po dwa pasy ruchu każda w poziomie terenu oraz jezdnie serwisowe do obsługi przyległego terenu. Wariant przewiduje skrzyżowania z ul. Kasprowicza, wyjazdem z pętli Młociny, Wólczyńską, Arkuszową, Rokokową oraz torowisko tramwajowe w pasie dzielącym ul. Nocznickiego.

We wszystkich wariantach zaprojektowane zostaną obustronne ciągi piesze i drogi dla rowerów oraz zieleń (minimum jeden rząd drzew po każdej stronie drogi).

Termin składania ofert mija 12 maja br. Wykonawca będzie miał 24 miesiące na przygotowanie dokumentacji, od dnia podpisania umowy. 

Realizacja tego odcinka drogi umożliwi połączenie pomiędzy drogami ekspresowymi S8 i S7 oraz usprawni wyjazd z miasta w kierunku Gdańska.