null

Tramwaje Warszawskie wspierają szkoły zawodowe

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa młodzieży na spotkaniu z pracownikiem spółki Tramwaje Warszawskie podczas zajęć praktycznych w hali
Dwa stołeczne technika zostały objęte programem klas patronackich Tramwajów Warszawskich

Już 158 uczniów z dwóch stołecznych techników zostało objętych programem klas patronackich Tramwajów Warszawskich. Uczniowie kształcą się w dwóch zawodach - technik mechatronik i technik elektroenergetyk transportu szynowego. Tramwaje Warszawskie zapewniają u siebie praktyki zawodowe i zajęcia praktyczne. W tym roku szkolnym zajęcia praktyczne planowane są dla 70 uczniów.

Choć do zadań Tramwajów Warszawskich należy zapewnianie sprawnej, bezpiecznej i wygodnej komunikacji tramwajowej w stolicy, miejski przewoźnik chętnie angażuje się też w inne projekty. Wspiera on rozwój szkolnictwa zawodowego, szkoli specjalistów, którzy w przyszłości będą mieli szansę znalezienia zatrudnienia w Tramwajach Warszawskich.

 Warszawscy tramwajarze włączają się w kształcenie młodych warszawiaków. To kształcenie przygotowujące do konkretnych zawodów, co jest gwarancją znalezienia w przyszłości stabilnej pracy. W dzisiejszych czasach, absolwenci szkół i uczelni technicznych są coraz chętniej poszukiwani na rynku pracy. Dzieje się tak w szczególności w przypadku specjalistów posiadających unikalną wiedzę czy umiejętności, zdobyte np. podczas praktyk zawodowych. Takich właśnie specjalistów staramy się wykształcić w ramach działań realizowanych wspólnie z Tramwajami Warszawskimi. Mamy nadzieję, że uczestniczący w programie uczniowie, zasilą niebawem szeregi tej miejskiej Spółki, stając się naszymi pracownikami – mówi Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy.

Tramwaje Warszawskie współpracują ze stołecznym Biurem Edukacji i wspierają szkoły zawodowe od 2017 roku. Podczas kongresu „Warszawskie szkoły zawodowe dla rynku pracy”, Wojciech Bartelski, prezes Tramwajów Warszawskich podpisał porozumienia o współpracy z dwiema stołecznymi szkołami: Zespołem Szkół Samochodowych i Licealnych nr 3 im. Ignacego Paderewskiego oraz Zespołem Szkół im. inż. S. Wysockiego (dawna „Kolejówka”). Od roku szkolnego 2018/19, w tych szkołach utworzone zostały specjalne klasy patronackie Tramwajów Warszawskich, a co roku podpisywane są nowe porozumienia o objęciu patronatem kolejnych pierwszych klas.

W latach 2018-2021 Tramwaje Warszawskie objęły patronatem łącznie 158 uczniów tych dwóch. szkół, kształcących się w technikach, w zawodach: technik mechatronik oraz technik elektroenergetyk transportu szynowego. Uczniowie objęci programem mogli odbyć na terenie Tramwajów Warszawskich praktyki zawodowe oraz zajęcia praktycznej nauki zawodu. W tym roku szkolnym przeprowadzane będą lekcje wybranych przedmiotów zawodowych i praktyki. Zajęcia praktycznej nauki zawodu, oprócz praktyk zawodowych, planowane są w sumie dla 70 uczniów i realizowane będą z zachowaniem wymaganego reżimu sanitarnego.

Tramwaje Warszawskie współpracują też z innymi szkołami oraz uczelniami. W dwóch szkołach - w zespole Szkół nr 36 im. Marcina Kasprzaka oraz w Zespole Szkół nr 10 im. Stanisława Staszica odbyły się praktyki zawodowe dla uczniów, którzy chcą zostać z zawodu informatykami. Praktyki zawodowe w Tramwajach Warszawskich mieli także studenci Politechniki Warszawskiej.

Tramwaje Warszawskie dbają także o swoich pracowników, którzy szkolą uczniów i studentów -  we wrześniu 2019 r. uzyskali oni uprawnienia pedagogiczne na studiach podyplomowych, a koszty ich kształcenia poniosła spółka. W Tramwajach Warszawskich pracuje już 10 instruktorów praktycznej nauki zawodu, w tym 7 z kwalifikacjami pedagogicznymi.

Video o klasach patronackich Tramwajów Warszawskich