null

Tramwaj na Zieloną Białołękę coraz bliżej

Drukuj link otwiera się w nowej karcie
Tramwaj na Zieloną Białołękę_wizualizacja_tramwaj na przystanku_obok pasażerowie_dookoła "szpaler" latarni
Autor: UM Warszawa

Tramwaje Warszawskie ogłosiły dziś przetarg na zaprojektowanie trasy tramwajowej na wschodnią część Białołęki. Budowa tej oczekiwanej przez mieszkańców dzielnicy inwestycji powinna rozpocząć się w 2028 roku.

Po latach oczekiwania na decyzję środowiskową i po tym, jak wreszcie poprawia się sytuacja finansowa samorządów, mam dobrą informację – rozpoczynamy przetarg na projektowanie tramwaju na Zieloną Białołękę – mówi prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski.

Wykonawca wybrany w przetargu przygotuje kompletną dokumentację projektową, umożliwiającą przeprowadzanie robót budowlanych. Uzyska też pozwolenie na budowę w trybie specustawy. Oferty można składać do końca kwietnia br.

Jak pojadą tramwaje?

Trasa będzie miała prawie 6,5 km długości. Rozpocznie się na Targówku przy skrzyżowaniu ulic Matki Teresy z Kalkuty i Rembielińskiej. Dalej będzie prowadzić w ciągu ulic: św. Wincentego i Głębockiej. Następnie kilometrową estakadą przejdzie nad trasą S8 i rondem Małej Brzozy. Ostatni odcinek będzie biegł w rezerwie terenowej aż do Szkoły Podstawowej nr 112 przy ulicy Zaułek, gdzie znajdzie się pętla autobusowo-tramwajowa. Taki przebieg pozwoli na połączenie Zielonej Białołęki ze stacją metra Kondratowicza. Tramwaje będą mogły kursować nawet co 2-3 minuty. Czas przewidywanego przejazdu z pętli przy ul. Zaułek do stacji metra przy Kondratowicza wyniesie około 15 minut, a do Dworca Wileńskiego około 30 minut.

Kiedy ruszy budowa?

Wykonawca wybrany w przetargu będzie miał około 42 miesięcy na realizację zamówienia. W pierwszym etapie wykona analizę obsługi komunikacyjnej połączenia wschodniej części Białołęki ze stacją metra Kondratowicza (z uwzględnieniem możliwości wykorzystania wspólnej trasy tramwajowo-autobusowej). Kolejny krok po wyborze jednego z trzech wariantów to opracowanie projektów budowlanych. Będą to projekty architektoniczno–budowlane i projekty wykonawcze dla samej trasy tramwajowej oraz pozostałej infrastruktury – takie, jak m.in. podstacje zapewniające dopływ energii elektrycznej, budynki techniczne i socjalne. Wykonawca opracuje także dokumenty wymagane do pozyskania decyzji pozwalających na rozpoczęcie robót budowlanych, w tym raport ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko. Pozwoli to na przyśpieszenie rozpoczęcia budowy trasy tramwajowej. Firma, która zbuduje tramwaj na Zieloną Białołękę, dysponując kompletem uzgodnień z właścicielami podziemnych sieci i zarządcami dróg, będzie mogła wcześniej rozpocząć budowę.

W trakcie tych 42 miesięcy wykonane zostanie nie tylko opracowanie dokumentacji projektowej – to również czas na wszystkie formalności administracyjne związane z wydaniem decyzji, zatwierdzeń, opinii i pozwoleń. Najwięcej czasu może zabrać przeprowadzanie procedury ponownej oceny oddziaływania inwestycji na środowisko.

Realizacja robót budowlanych, po odebraniu dokumentacji projektowej i pozyskaniu niezbędnych decyzji administracyjnych, zaplanowana jest na lata 2028-2030. Trwają prace nad zapewnieniem finansowania budowy.

PLakat Tramwaju na Zieloną Białołękę_tramwaj na torach_obok drzewo z bocianem w gnieździe_oraz tytułowy napis

Dlaczego tak długo?

Tramwaje Warszawskie aż trzy lata czekały na wydanie decyzji o uwarunkowaniach środowiskowych. Wniosek o wydanie tej decyzji został złożony w lipcu 2020 r. Czas oczekiwania na wydanie przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska uzgodnienia  dla tramwaju na Zieloną Białołękę był bardzo długi – w porównaniu z inną, o wiele większą inwestycją, jaką jest Centralny Port Komunikacyjny. Ten projekt decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach uzyskał w 9 miesięcy, po złożeniu wniosku w październiku 2022 roku i wydaniu decyzji w lipcu 2023 roku.

Kalendarium prac nad tramwajem na Zieloną Białołękę:

  • 2017-2018: prace koncepcyjne, w tym badania geotechniczne, wstępne pomiary ruchu oraz koncepcja układu geometrycznego torów;
  • 2018: przetarg na koncepcję wiaduktu tramwajowego nad trasą S8 wraz z dojazdami o długości ponad 1 km;
  • 2018-2020: opracowanie dokumentacji środowiskowej, w tym raportu oddziaływania inwestycji na środowisko;
  • lipiec 2020: złożenie wniosku o decyzję środowiskową;
  • lipiec 2023: uzyskanie decyzji środowiskowej, wydawanej na podstawie uzgodnienia m.in. Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska;
  • lipiec 2023-luty 2024: przygotowanie przetargu na projektowanie z uwzględnieniem zaleceń z decyzji środowiskowej;
  • 2024: wybór wykonawcy dokumentacji projektowej i rozpoczęcie prac projektowych wraz z pozyskaniem pozwolenie na budowę w trybie specustawy;
  • 2028-2030: budowa tramwaju na Zieloną Białołękę.
Tramwaj na Zieloną Białołękę_trasa_mapka