null

Tomasz Bratek zastępcą prezydenta m.st. Warszawy

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Tomasz Bratek, wiceprezydent m.st. Warszawy
Tomasz Bratek, wiceprezydent m.st. Warszawy

Prezydent m.st. Warszawy Rafał Trzaskowski nominował Tomasza Bratka, dotychczasowego wiceburmistrza dzielnicy Śródmieście, na stanowisko swojego zastępcy. Nowy wiceprezydent będzie nadzorował pracę Biura Mienia Miasta i Skarbu Państwa, Biura Spraw Dekretowych oraz Biura Geodezji i Katastru.

Do współpracy w warszawskim ratuszu w roli mojego zastępcy zaprosiłem Pana Tomasza Bratka – samorządowca, który na pierwszym miejscu stawia współpracę ze wszystkimi interesariuszami miasta, partnerstwo z dzielnicami, a także dialog z organizacjami samorządowymi i mieszkańcami – powiedział, ogłaszając swoją decyzję, prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski. – Bardzo się cieszę z tego, że będziemy razem pracować i wspólnie dbać o to, żeby relacje z warszawiakami były jak najlepsze. Bo doświadczenia z dzielnicy przeniesione na poziom całego miasta na pewno będą procentować – dodał.

Tomasz Bratek ukończył studia prawnicze i administracyjne na Uniwersytecie Warszawskim oraz studia podyplomowe z zakresu zarządzania w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie. Posiada kilkunastoletnie doświadczenie zawodowe w obszarze oświaty, szkolnictwa wyższego, zamówień publicznych oraz zarządzania środkami unijnymi – zdobyte m.in. w Poradni Prawnej przy Wydziale Prawa i Administracji UW, Helsińskiej Fundacji Praw Człowieka, a także instytucjach zajmujących się współpracą z UE. Dzięki zdobytej wiedzy eksperckiej został twórcą działającego w Warszawie Centrum Współpracy z Krajami Europy Wschodniej i Kaukazu.

W latach 2000-2016 był zatrudniony w Fundacji Rozwoju Systemu Edukacji, gdzie pełnił funkcje m.in. zastępcy dyrektora generalnego oraz członka zarządu. Od 2016 do 2018 r. współpracował z Orange S.A.

Od listopada 2018 r. pełnił funkcję zastępcy burmistrza Dzielnicy Śródmieście. Wcześniej, będąc członkiem Zarządu Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy, zajmował się sprawami reprezentacji m.st. Warszawy we wspólnotach mieszkaniowych, zarządzania śródmiejskim mieniem komunalnym, obrotem nieruchomościami, architekturą i budownictwem, a także sprawami bezpieczeństwa i zarządzania kryzysowego.