null

Tak zmieni się rejon ulic Złotej i Zgoda – konkurs rozstrzygnięty

Drukuj otwiera się w nowej karcie
plac przy ul. Złotej
Autor: RS Architektura

Drzewa, nowe place i wygodne chodniki, lustro wodne i zbiornik retencyjny w miejscu obecnego tunelu dla samochodów przy pasażu Wiecha pod Marszałkowską. Rejon ulic Złotej i Zgoda zmieni się w ramach Nowego Centrum Warszawy.

Rozstrzygnęliśmy konkurs architektoniczny na koncepcję zagospodarowania przestrzeni w samym sercu Śródmieścia. To kolejny etap dużych zmian, które planujemy w ramach Nowego Centrum Warszawy. Będzie bardziej zielono, bezpieczniej i wygodniej dla pieszych i rowerzystów. Chcemy, aby centrum Warszawy stało się odporne na zmiany klimatu. Uporządkujemy też parkowanie samochodów – mówi Rafał Trzaskowski, prezydent Warszawy.

Konkurs był dwuetapowy i nieograniczony. Miasto po raz pierwszy zastosowało taki tryb. W pierwszym etapie uczestnicy złożyli 23 opracowania studialne. Sąd konkursowy zaprosił do drugiego etapu sześć zespołów, które miały rozwinąć swoje propozycje po uwzględnieniu uwag ekspertów. Uczestnicy złożyli pięć prac konkursowych. Sąd konkursowy oceniał je od 8 do 9 listopada.

Usuwamy bariery architektoniczne, poprawiamy bezpieczeństwo i estetykę w centrum miasta. Obszar, który objęliśmy konkursem, chcemy przekształcić w taki sposób, aby zapewnić dostępność osobom o ograniczonej mobilności i percepcji. Pojawi się więcej zieleni zgodnie z koncepcją Nowego Centrum wdrażaną przez prezydenta Rafała Trzaskowskiego – dodaje Marlena Happach, architekt miasta.

Cztery nagrody i jedno wyróżnienie w konkursie

W konkursie na rejon ulic Złotej i Zgoda przyznano pierwszą i drugą nagrodę, dwie równorzędne trzecie nagrody oraz jedno wyróżnienie. Na pulę nagród miasto przeznaczyło 150 tys. zł.

•  Pierwsza nagroda – praca nr 4 (80 tys. zł) autorstwa RS Architektura Krajobrazu Dorota       
   Rudawa – Konstancin-Jeziorna

•  Druga nagroda – praca nr 5 (40 tys. zł) autorstwa JAZ+ARCHITEKCI 
   ŻMIJEWSKI JAWORSKI SPÓŁKA CYWILNA – Warszawa

•  Dwie równorzędne trzecie nagrody – prace nr 1 i 2 (po 12,5 tys. zł)

    Praca nr 1: autorstwa Patryk Gwiazda, Dawid Jarosz i Przemysław Tymoszuk – Warszawa
    Praca nr 2: autorstwa JUVENES - PROJEKT Sp. z o.o. – Warszawa

•  Wyróżnienie – praca nr 3 (5 tys. zł) autorstwa S&P ARCHITEKTURA KRAJOBRAZU Sp. z o.o. –     Otmuchów

O podziale nagród zdecydował sąd konkursowy w 13-osobowym składzie. Sędziował m.in. Michał Olszewski, zastępca Prezydenta m.st. Warszawy. Funkcję przewodniczącej pełniła Marlena Happach, architekt miasta, dyrektor Biura Architektury i Planowania Przestrzennego. W sądzie konkursowym zasiadali liczni eksperci spoza struktur miasta i przedstawiciele jednostek miejskich.

Pierwsza nagroda. Place, zieleń, woda i różne atrakcje

Pierwszą nagrodę zdobyli autorzy pracy nr 4. We wstępie do swojej pracy napisali, że ta część centrum w rejonie ulic Złotej i Zgoda jest potencjalnie bardzo atrakcyjna. Ale na razie to obszar zdegradowany i niemal całkowicie podporządkowany potrzebom parkingowym.

Zwycięska koncepcja zapowiada atrakcyjną i bogatą przyrodniczo zieloną przestrzeń publiczną. W planach jest 167 drzew oraz wytyczenie blisko 3 tysięcy metrów kwadratowych zieleni z bylinami i krzewami.

Autorzy założyli, że większość potrzeb parkingowych uda się zapewnić w garażu podziemnym pod placem Powstańców Warszawy. Miasto podpisało już umowę z firmą Immo Park Warszawa na jego zaprojektowanie i budowę. Obiekt powstanie w formule koncesji, która jest rodzajem partnerstwa publiczno-prywatnego. Parking za ok. 86 mln zł powinien być gotowy w 2024 r. Od razu przejdzie na własność miasta. Zarządzający obiektem przygotuje w swojej ofercie abonamenty dla okolicznych mieszkańców. Budowa parkingu podziemnego pod placem Powstańców Warszawy pozwoli na wytyczenie zielonych i wygodnych przestrzeni dla pieszych, mieszkańców i rowerzystów na ulicach i placach w sąsiedztwie, które teraz są zajęte przez samochody. Ruch w rejonie ulic Złotej i Zgoda ma być znacznie ograniczony i uspokojony. Powstaną tzw. strefy zamieszkania i Tempo 30 z wjazdem głównie dla dostaw i pojazdów technicznych. Jednocześnie w tym obszarze zachowana zostanie w nowej aranżacji znaczna liczba naziemnych miejsc postojowych, przeznaczonych przede wszystkim dla mieszkańców bądź obsługi dostaw.

Złota bez tunelu, z placem i lustrem wody

Autorzy pracy z pierwszą nagrodą proponują likwidację tunelu w osi ul. Złotej. Miejsce po nim można wykorzystać na zbudowanie podziemnego zbiornika retencyjnego na wody opadowe. W centralnej części placu na ul. Złotej przy pasażu Wiecha znalazłoby się miejsce na płytki zbiornik wodny. W podłużnym lustrze wody odbijałby się efektownie Pałac Kultury i Nauki. Rzędy drzew posadzone wzdłuż Złotej podkreśliłyby oś widokową na Pałac.

Plac instagramowy przed Domem pod Orłami

Przed Domem pod Orłami ma powstać reprezentacyjny plac. Ma stanowić zieloną oprawę dla zabytkowego gmachu. Zieleń będzie tak zakomponowana, aby podkreślać ważne osie widokowe i kierować wzrok na piękną architekturę. Rabata ozdobna i ławki stworzą atrakcyjną przestrzeń do wypoczynku. Takie miejsce ma zachęcić do wypoczynku i robienia zdjęć (w opisie czytamy – „instagram place”).

Plac Emila Młynarskiego przed Filharmonią Narodową

Dziś jest to parking, w przyszłości ma powstać skwer i Ogród Muzyki. Autorzy zapowiadają wielorzędowe nasadzenia i wysokie krzewy, które mają izolować od zgiełku miasta. Podest wzdłuż gmachu Filharmonii pełniłby funkcję zewnętrznego foyer. Można by na nim urządzać koncerty plenerowe i różne inne wydarzenia. Działałyby też ogródki gastronomiczne.

Skwer przy ul. Zgoda 12

Autorzy zwycięskiej koncepcji proponują urządzenie ogrodu sąsiedzkiego przy ulicach Zgoda 12 i Sienkiewicza. Byłby to ogród krajobrazowy, głównie na potrzeby mieszkańców z centralnym i wielofunkcyjnym trawnikiem. Znalazłoby się miejsce na plac zabaw, siłownię, stoliki do gry w szachy, ławki. Powstałaby prawdziwa zielona oaza w samym centrum z myślą o mieszkańcach z pobliskich domów.

Dalsze działania po rozstrzygnięciu konkursu

Zarząd Dróg Miejskich zaprosi teraz autorów najlepszej pracy do negocjacji w trybie zamówienia z wolnej ręki. Zwycięzcy na podstawie pracy konkursowej przygotują dokumentację projektową. Odpowiadać też będą za nadzory. Rozpoczęcie inwestycji jest planowane wstępnie na 2023 rok.

Dyskusja pokonkursowa online

Dyskusja pokonkursowa o koncepcjach zmian w rejonie ulic Złotej i Zgoda odbędzie się w trybie zdalnym, w poniedziałek, 6 grudnia na kanale ZOOM ZODIAKU Warszawskiego Pawilonu Architektury. Szczegóły wkrótce.

Zobacz nagrodzone i wyróżnione projekty

Tutaj można zobaczyć wszystkie projekty, które znalazły się w drugim etapie konkursu. Są ilustracje i opisy, szczegółowe informacje dotyczące planowanych zmian. Można  sprawdzić, jakie gatunki drzew i krzewów mogłyby się pojawić w różnych miejscach w rejonie ulic Złotej i Zgoda.

Nowe Centrum Warszawy 

Konkurs na rejon ulic Złotej i Zgoda to kolejny etap przekształcania ulic i placów w ścisłym centrum miasta w przestrzeń przyjazną, estetyczną i zieloną. Przebudowano już skrzyżowanie ulicy Marszałkowskiej i Królewskiej poprawiając bezpieczeństwo dla pieszych, rowerzystów i ruchu samochodowego.

Zmienia się rondo Dmowskiego i Plac Pięciu Rogów u zbiegu ulic Kruczej, Brackiej, Chmielnej, Zgody i Szpitalnej. Wzdłuż ul. Marszałkowskiej przy placu Defilad posadzono rząd nowych i dużych drzew oraz krzewy. Zbudowano nowe drogi rowerowe.

Będzie wygodniej i bezpieczniej dla wszystkich użytkowników dróg. A piesi i rowerzyści nie będą już spychani do przejść podziemnych.

Zobacz galerię (6 zdjęć)