null

Tadeusz Mazowiecki by ich nagrodził

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa osób na scenie pozuje do zdjęcia
Autor: Paweł Dąbrowski

Młodzi ludzie pełni pomysłów i zaangażowani na rzecz społeczeństwa obywatelskiego otrzymali nagrody i wyróżnienia na gali III edycji Nagrody Prezydenta m.st. Warszawy im. Tadeusza Mazowieckiego. Gala odbyła się w środę wieczorem w Teatrze Rampa.

W tym roku wpłynęło 59 zgłoszeń – 52 indywidualne oraz 7 grupowych. Kandydatów i kandydatki mógł zgłaszać każdy – np. nauczyciel, rodzic, kolega lub koleżanka, a także szkoła, czy organizacja pozarządowa. Wnioski zostały ocenione przez Kapitułę Nagrody i z jej rekomendacjami trafiły do Prezydenta Warszawy, który ostatecznie wybrał laureatki i laureatów.

Jestem pod wrażeniem działań, które udało się Wam zrealizować w trudnym okresie wychodzenia z pandemii i przystosowywania się do nowej rzeczywistości. Mam nadzieję, że będziecie przykładem nie tylko dla swoich rówieśników, ale dla wszystkich warszawiaków i warszawianek, którzy będą tak samo dbać o ludzi i otoczenie wokół siebie, jak wy. Tak jak mówił patron tej nagrody, Tadeusz Mazowiecki: „Wszyscy jesteśmy odpowiedzialni za to, jak toczy się świat” – gratuluje nagrodzonym prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski.

Mam nadzieję, że wciąż wierni swoim wartościom będziecie Państwo rozwijać skrzydła w działaniach i jeszcze nie raz usłyszymy o Państwa dokonaniach nie tylko w Warszawie, ale i na arenie międzynarodowej – mówiła do laureatów wiceprezydentka stolicy Aldona Machnowska-Góra. – Z całego serca życzę tego wszystkim tu zebranym, jak i samej stolicy.

Nagrody przyznawane są w dwóch kategoriach wiekowych: 15-19 lat i 20-26 lat. Na środowej gali nagradzano projekty zrealizowane w 2021 roku.

  • Nagrodę główną w młodszej kategorii wiekowej otrzymała Anna Maziarska za „działania na rzecz społeczeństwa obywatelskiego i osób ze środowisk nieuprzywilejowanych w szczególności związane z poprawą polskiej edukacji, prawami kobiet i wielokulturowości w Polsce, a także wzorowy przykład zaangażowania obywatelskiego”.
  • W starszej kategorii wiekowej zwyciężyła Antonina Lewandowska „za determinację i upór w walce z przemocą seksualną, wspieranie osób doświadczających przemocy seksualnej oraz prowadzenie edukacji seksualnej”.

Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego ma też wymiar finansowy. Laureatki otrzymały po 10 tys. zł. Przyznano również wyróżnienia – po 2,5 tys. zł.

W kategorii 15-19 lat wyróżnieni zostali:

  • Julia Prus za „wszechstronne i aktywne działania na rzecz lokalnej społeczności i podejmowanie ważnych tematów z zakresu ekologii”.
  • Jakub Szaro za „aktywność wolontariacką, działania wspierające osoby z niepełnosprawnościami i edukowanie warszawskich uczniów w zakresie cyberbezpieczeństwa”.

W kategorii wiekowej 20-26 lat:

  • Wiktoria Magnuszewska za „działania na rzecz obrony praw człowieka, demokracji oraz społeczności LGBTQ+”.
  • Sebastian Słowiński za „działania aktywistyczne w tym zaangażowanie w upowszechnianie postaw obywatelskich, a w szczególności za inicjatywy o charakterze antyfaszystowskim”.

Przyznano także wyróżnienia niefinansowe. Otrzymały je Weronika Chmielewska za „różnorodną aktywność społeczną, promocję wolontariatu i działania proekologiczne, w tym za szerzenie wśród uczniów wiedzy nt. ekologicznych zachowań za pośrednictwem projektu Graj w zielone” oraz Julia Bacia, Maja Dobrowolska, Maria Różańska i Olivia Szymanowska, za projekt Share a secret dotyczący zdrowia psychicznego nastolatków i udzielania wsparcia swoim rówieśnikom. 

Tadeusz Mazowiecki w 1989 r. został pierwszym niekomunistycznym premierem Polski. Uznawany jest za jednego z ojców polskiej demokracji i współtwórców społeczeństwa obywatelskiego. Nagroda im. Tadeusza Mazowieckiego została ustanowiona przez prezydenta m.st. Warszawy dla młodych działających na rzecz społeczeństwa obywatelskiego. Jest również wyrazem uznania dla samego patrona za jego wkład w budowanie demokratycznego państwa. W tym roku wręczano ją po raz trzeci.

Wiceprezydentka Warszawy składa podpis na symbolicznej dużej dłoni z palcami w literę V
Zobacz galerię (3 zdjęć)
Dwie kobiety pozują do zdjęcia przy symbolicznej dużej dłoni z palcami w literę V
Scena gali, w tle wyświetlany stary materiał telewizyjny, na którym Tadeusz Mazowiecki występuje w Sejmi