null

Sztuczna inteligencja na rzecz miasta

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Kobeita pisze na tablicy papierowej, która już jest pokryta napisami i rysunkami.
Tegoroczna edycja „Przeglądu Technologicznego” odbyła się 19 maja. | Autor: M. Cieszewski

Jak wykorzystując sztuczną inteligencję usprawnić komunikację samorządu z mieszkańcami i mieszkankami, efektywniej segregować śmieci w przestrzeni publicznej czy liczyć przechodniów na ulicach? Takie i inne rozwiązania zaprezentowały firmy biorące udział w tegorocznej edycji „Przeglądu Technologicznego” w Warszawie.

W wydarzeniu wzięło udział 6 firm, wyłonionych spośród wszystkich zgłoszonych do programu oraz ponad 100 uczestników – przedstawicieli i przedstawicielek startupów, organizacji oraz ekspertów i ekspertek związanych z technologią.

Technologie przyjazne mieszkańcom

„Przeglądy Technologiczne” to rodzaj forum dialogu – między środowiskiem innowacyjnych podmiotów a stołecznym samorządem. Te cykliczne spotkania organizowane są przez m.st. Warszawę.

Miasta są naturalnymi ośrodkami powstawania innowacji i poligonami doświadczalnymi dla ich zastosowań. Gwałtowna urbanizacja, starzenie się społeczeństwa oraz złożone problemy socjoekonomiczne wywierają coraz większą presję na sektor usług publicznych. Oczekuje się, że będą one zaawansowane i swoją jakością nie będą ustępować usługom sektora prywatnego. Sztuczna inteligencja to jedno z narzędzi, dzięki któremu możemy wspierać rozwój miast inteligentnych. Tworzyć miejsca, w których technologia współgra z potrzebami mieszkanek i mieszkańców, poprawiając jakość ich życia – powiedziała podczas otwarcia Karolina Zdrodowska, dyrektorka koordynatorka ds. przedsiębiorczości i dialogu społecznego w stołecznym Ratuszu.

Automatyczny czytnik i inteligentny kosz na śmieci

Podczas tegorocznej edycji przeglądu firmy technologiczne i organizacje zaprezentowały innowacyjne rozwiązania, które wykorzystują sztuczną inteligencję (AI) w celu poprawy jakości życia mieszkańców i mieszkanek oraz efektywnego zarządzania miastami.

Firma ChatPorter omówiła rozwiązanie Smart City Assistent, które wykorzystuje AI do usprawnienia komunikacji z mieszkańcami i służbami utrzymania miasta, pozwala w szczególności na udzielanie informacji mieszkańcom i podwykonawcom w kanałach chat tekstowy i telefoniczny.

GIS-Expert zaprezentował rozwiązanie bazujące na modelach deep learning, które są wykorzystywane do automatycznej identyfikacji obiektów na zdjęciach lotniczych lub satelitarnych. Jego zastosowanie może służyć do inwentaryzacji i klasyfikacji terenów zielonych, analizy ruchu ulicznego czy identyfikacji miejsc o największym natężeniu ruchu samochodowego.

Metodę zbierania danych i wykorzystywania autorskiej sieci neuronowej oraz technikę computer vision do liczenia przechodniów na ulicach przedstawili twórcy projektu CitiesAI.

Firma Globema zaprezentowała platformę iDoc, która umożliwia automatyczne czytanie i kategoryzowanie skanów dokumentów oraz uzupełnianie baz danych systemów firmowych odpowiednimi informacjami.

Solwena przedstawiła komputerowy system zarządzania energią Percee®, który umożliwia znaczące zmniejszenie zużycia każdego rodzaju energii (elektrycznej, cieplnej, chemicznej etc.) średnio o 20-30 proc. poprzez aktywne monitorowanie stanu obiektów oraz aktywne sterowanie urządzeniami zużywającymi, wytwarzającymi i akumulującymi energię.

Natomiast Bin-e zaprezentowało urządzenie, które wykorzystuje sztuczną inteligencję aby ułatwić recykling w przestrzeniach publicznych. Inteligentny kosz automatycznie sortuje i kompresuje odpady, kontroluje poziom wypełnienia oraz analizuje dane do optymalizacji procesów logistycznych.

Dyskusje, prelekcje i sesje

Podczas spotkania nie zabrakło również prezentacji, odczytów i dyskusji. Wprowadzenie do tematu „Sztuczna inteligencja w rozwoju miasta” wygłosiła prof. dr hab. Aleksandra Przegalińska, futurolożka i ekspertka w dziedzinie sztucznej inteligencji, natomiast Piotr Głowacki, ekspert Microsoft przedstawił rozwiązania, które dzięki wykorzystaniu sztucznej inteligencji pomagają w analizie danych.

Towarzysząca wydarzeniu sesja networkingowa była dla uczestników i uczestniczek doskonałą okazją do wymiany wiedzy, doświadczeń i najlepszych praktyk związanych z wykorzystaniem sztucznej inteligencji w kontekście rozwoju miast.

Organizatorem 9. „Przeglądu Technologicznego” było m.st. Warszawa, a jego partnerem Koźmiński Business Hub.

Kolejne spotkanie z tego cyklu planowane jest na jesień tego roku.