null

Szpital Południowy – szpitalem patronackim Uniwersytetu Warszawskiego

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Przedstawiciele władz Uniwersytetu Warszawskiego, miasta stołecznego Warszawy oraz Szpitala Południowego pozują w sali ozdobionej porterami rektorów uczelni
Na mocy porozumienia Szpital Południowy zostanie szpitalem patronackim Uniwersytetu Warszawskiego

Po ponad 70 latach przerwy uczelnia ponownie uruchomi wydział medyczny, a przyszli studenci będą mieli możliwość zdobywania wiedzy i umiejętności w jednym z najnowocześniejszych miejskich szpitali. Miasto podpisało w tej sprawie porozumienie z władzami Uniwersytetu Warszawskiego na najbliższe 10 lat.

Bardzo się cieszę, że przyszli studenci kierunku lekarskiego na Uniwersytecie Warszawskim będą korzystali z wiedzy i doświadczenia medyków ze Szpitala Południowego. To świetnie wyposażona i nowoczesna miejska placówka z doskonale wykwalifikowaną kadrą. Dzięki współpracy z uczelnią chcemy kształcić najlepszych specjalistów na rynku medycznym, a tym samym zapewnić mieszkańcom dostęp do opieki zdrowotnej na najwyższym poziomie – podkreśla Renata Kaznowska, zastępca prezydent m.st. Warszawy.

Cieszymy się, że otoczenie samorządowe sprzyjało projektowi Wydziału Medycznego na Uniwersytecie Warszawskim, wobec którego są bardzo duże oczekiwania. Będziemy kształcić lekarzy, ale też wykorzystywać w pełni to, co Uniwersytet posiada najlepszego, w tym badania prowadzone szczególnie na wydziałach przyrodniczych – powiedział prof. Alojzy Z. Nowak, rektor Uniwersytetu  Warszawskiego.

Wspólne kształcenie i projekty badawcze

Porozumienie zawarte między Szpitalem Południowym a Uniwersytetem Warszawskim (UW) dotyczy przede wszystkim współpracy w kształceniu w zawodach medycznych, w tym wspólnego prowadzenia zajęć dydaktycznych i badawczych oraz praktyk studenckich.

Intencją władz miasta oraz uczelni jest zwiększenie dostępności do kształcenia w zawodach medycznych, a tym samym zwiększenie liczby medyków, w tym w szczególności lekarzy i lekarek.

W ramach współpracy w Szpitalu Południowym będą prowadzone zajęcia dla przyszłych medyków m.in. z anatomii, chirurgii, geriatrii, ginekologii i położnictwa, neonatologii. Placówka zapewni również kadrę dydaktyczną do przeprowadzenia zajęć oraz praktyk.

Porozumienie obejmuje 4 pełne (6-letnie) cykle kształcenia tj. od dnia 1 września 2023 r. do dnia 30 września 2033 r. – warunkiem współpracy jest wcześniejsze uzyskanie przez Uniwersytet Warszawski zgody Ministerstwa Edukacji i Nauki na uruchomienie kierunku lekarskiego na uczelni.

Jak dodaje Renata Kaznowska, ważnym elementem współpracy Szpitala Południowego i uczelni, jest również poszerzanie wiedzy w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu: – Mamy nadzieję, że dzięki naszej współpracy z Uniwersytetem Warszawskim oraz połączeniu potencjału naukowego i badawczego obydwu instytucji, Szpital Południowy będzie liderem we wdrażaniu innowacyjnych technologii i metod leczenia, na czym skorzystają pacjenci. Potencjał szpitala jest jeszcze większy i miasto dąży do jego pełnego wykorzystania – dodaje wiceprezydent. 

Szpital Południowy ma apetyt na więcej

W Szpitalu Południowym znajduje się 300 łóżek i działają: oddział wewnętrzny z pododdziałem kariologii, szpitalny oddział ratunkowy i oddział intensywnej opieki medycznej; oddział ginekologiczno – położniczy, oraz oddział neonatologiczny, oddział ortopedii z zespołem doświadczonym w endoprotezoplastyce, oddział chirurgii ogólnej, ze specjalizacją chirurgii proktologicznej, OIT oraz pracownia endoskopii. Szpital Południowy dostał również w ramach NFZ dodatkowy kontrakt na rezonans magnetyczny.

W placówce na Ursynowie znajduje się również 7 nowoczesnych sal operacyjnych, apteka szpitalna, centralna sterylizatornia oraz laboratorium z pracownią serologii i bankiem krwi.

Szpital przygotowuje się do uruchamiania kolejnych specjalizacji, które z powodzeniem mogłyby być rozwijane, tak aby w pełni wykorzystać potencjał placówki.

Kompleksowa opieka nad mamą i noworodkiem

W nowym oddziale ginekologiczno-położniczym znajdują się 4 przestronne sale porodowe z izbą przyjęć, sale do hospitalizacji oraz pozostające w gotowości pomieszczenia bloku operacyjnego – sala cięć cesarskich oraz sala operacyjna do interwencji w przypadkach nagłych. Oddział położniczy w Szpitalu Południowym jest jedynym miejskim oddziałem dla całej dzielnicy Ursynów i Wilanów. Z kolei oddział neonatologiczny w placówce nosi imię fundacji Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy, która przekazała sprzęt medyczny i wyposażenie do ratowania życia i leczenia noworodków, za blisko 6 mln zł.

Szpital Południowy zawarł również umowę partnerską z Centrum Medycznym „Żelazna” – Szpital i Przychodnia Św. Zofii, aby korzystać z wiedzy i doświadczenia najlepszych specjalistów.