null

Szpital Czerniakowski leczy pacjentów z chorobą otyłościową

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Wiceprezydent miasta Renata Kaznowska wraz z kadrą Szpitala Czerniakowskiego stoją przed wejściem na oddział pod napisem Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej
Szpital Czerniakowski pozyskał środki z NFZ na leczenie choroby otyłościowej - pieniądze pochodzą m.in. z podatku cukrowego

Miejska placówka znajduje się w gronie 15 ośrodków w całym kraju, które w ramach pilotażowego programu KOS-BAR kompleksowo leczą osoby chorujące na otyłość olbrzymią. Projekt jest finansowany przez NFZ m.in. z tzw. opłaty cukrowej.

W Polsce rośnie liczba osób chorujących na otyłość, rosną także koszty leczenia powikłań tej choroby m.in. cukrzycy czy nadciśnienia.

Celem programu KOS-BAR jest leczenie przyczyn samej otyłości, a nie tylko powikłań tej choroby. Projekt zakłada, że pacjent leczony z powodu otyłości olbrzymiej otrzyma kompleksową opiekę w ośrodku koordynującym przed, jak i po operacji bariatrycznej. 

Szacuje się, że w ramach pilotażu opieką zostanie objętych co najmniej 3 tys. dorosłych pacjentów w całej Polsce. Wartość pilotażu KOS-BAR, w zależności od liczby osób włączonych do programu, wyniesie co najmniej 71 mln zł.

Problem wielkiej wagi

Jak alarmują specjaliści, nadwagę w Polsce stwierdza się u trzech na pięciu mężczyzn i niemal u połowy kobiet, a 21 proc. Polek i 28 proc. Polaków choruje na otyłość. Szpital Czerniakowski to jedyny szpital samorządowy w Warszawie, który zajmuje się kompleksowym leczeniem choroby otyłościowej w blisko dwumilionowym mieście - od 2021 r. działa tu Warszawskie Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatryczne - wielospecjalistyczny ośrodek prowadzący kompleksową diagnostykę i leczenie  chorych na otyłość – wyjaśnia Renata Kaznowska, zastępca prezydenta m.st. Warszawy, odpowiedzialna m.in. za obszar miejskiej polityki zdrowotnej.

Szpital Czerniakowski posiada akredytację w Ogólnopolskim Programie Certyfikacji i Akredytacji Polskiego Towarzystwa Badań nad Otyłością (PTBO), a lekarze zajmujący się leczeniem tej grupy chorych posiadają certyfikaty PTBO.  

Jak podkreśla wiceprezydent Renata Kaznowska, potrzeby społeczne w zakresie leczenia chorych na otyłość są ogromne, bo ich liczba gwałtownie rośnie, również z powodu pandemii COVID-19.

Leczenie choroby otyłościowej z podatku cukrowego

W grudniu 2021 r. Szpital Czerniakowski podpisał umowę z Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim Narodowego Funduszu Zdrowia na realizację pilotażowego programu opieki nad pacjentami leczonymi z powodu otyłości olbrzymiej KOS-BAR.

Środki na program zostaną przekazane m.in. z tzw. podatku cukrowego, której zasadnicza część ma być przeznaczona przez NFZ na profilaktykę i leczenie otyłości oraz jej powikłań.

Nadwaga i otyłość zwiększają ryzyko zachorowania m.in. na cukrzycę typu 2, nadciśnienie tętnicze, obturacyjny bezdech senny, chorobę niedokrwienną serca, chorobę zwyrodnieniową stawów, depresję oraz sprzyjają rozwojowi niektórych typów nowotworów i podwyższają ryzyko zgonu.

Model opieki w ramach programu KOS-BAR obejmuje kwalifikację do programu pilotażowego, opiekę związaną z przygotowaniem pacjenta do zabiegu bariatrycznego, kwalifikację do tej operacji, leczenie zabiegowe dobrane indywidulane dla każdego pacjenta, bariatryczną opiekę specjalistyczną (monitorowanie) w okresie 12 miesięcy od dnia wypisu chorego ze szpitala.

Specjalistyczna opieka w Szpitalu Czerniakowskim

W naszej placówce osoby z nadwagą i chorujące na otyłość mają możliwość leczenia zgodnie z aktualną wiedzą medyczną i są objęte kompleksową opieką specjalistów Szpitala Czerniakowskiego w oddziałach m.in.: chirurgii ogólnej, anestezjologii, chorób wewnętrznych z pododdziałem endokrynologiczno-diabetologicznym, otolaryngologii z pododdziałem zburzeń oddychania podczas snu, ortopedii, okulistyki, poradni chorób metabolicznych, zakładu rehabilitacji i fizjoterapii - mówi lek. Paweł Obermeyer, prezes zarządu Szpitala Czerniakowskiego.

Leczymy osoby z najbardziej zaawansowanymi postaciami choroby otyłościowej, które kwalifikują się do operacji bariatrycznej, jak również chorych na otyłość, u których może być stosowane leczenie zachowawcze - podkreśla dr hab. Mariusz Wyleżoł, kierownik Warszawskiego Centrum Kompleksowego Leczenia Otyłości i Chirurgii Bariatrycznej i koordynator procesu leczenia w programie pilotażowym KOS-BAR, realizowanym w Szpitalu Czerniakowskim. – Do tej pory do programu włączyliśmy ponad 70 chorych, tygodniowo udzielamy ok. 60-70 porad specjalistycznych, a kilkunastu pacjentów jest rehabilitowanych. Chorzy wymagający diagnostyki i leczenia szpitalnego są kierowani do hospitalizacji, to kilku chorych tygodniowo – dodaje dr Mariusz Wyleżoł.

Leczenie chirurgiczne chorych na otyłość wydłuża ich życie w wyniku ustępowania powikłań otyłości i redukcji masy ciała, poprawia także jego jakość.

W celu kwalifikacji do programu KOS-BAR pacjent powinien uzyskać skierowanie wystawione przez lekarza ubezpieczenia zdrowotnego, z rozpoznaniem ICD-10: E 66.0: „Otyłość spowodowana nadmierną podażą energii”. Skierowanie należy dostarczyć do rejestracji Przychodni Specjalistycznej (wejście od ulicy Górskiej 18), w dni powszednie, w godzinach od 7:30 do 18:00.

Kontakt dla pacjentów pod tel.: +48 514 869 490, mail: otylosc@szpitalczerniakowski.waw.pl.

szpitalczerniakowski.waw.pl