null

Szczepienia osób w kryzysie bezdomności przeciw grypie

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Miasto pomaga osobom w kryzysie bezdomności w wielu obszarach – m.in. zapewnia schronienie, wyżywienie, wsparcie psychologiczne, a w okresie jesienno-zimowym zachęca do darmowych szczepień przeciwko grypie. Do końca 2023 zaplanowano szczepienie ponad 300 osób.

Program szczepień przeciwko grypie dla osób bezdomnych przebywających w placówkach zapewniających tymczasowe schronienie jest realizowany od 2005 r. i umożliwia zaszczepienie tych mieszkańców, którzy z powodu warunków bytowych oraz złego stanu zdrowia są szczególnie narażeni na zachorowanie wywołane wirusem grypy i powikłania pogrypowe.

Celem szczepień jest nie tylko zapobieganie zachorowaniom, lecz przede wszystkim uniknięcie poważnych powikłań pogrypowych takich jak: zapalenie płuc, zapalenie ucha środkowego, zapalenie mięśnia sercowego. Grypa może także wywołać zaburzenia neurologiczne oraz powikłania ze strony układu nerwowego. Skuteczność szczepionki przeciwko grypie ocenia się na 70-90%, co jest najskuteczniejszym sposobem zmniejszenia zapadalności na grypę czy profilaktyki powikłań.

Szczepienia dają efekt

W roku 2017 zaszczepionych zostało 40% osób przebywających w noclegowniach i schroniskach dofinansowywanych przez m.st. Warszawę i był to rekordowy rok pod względem wskaźnika wyszczepialności w tej grupie.

Średni wskaźnik w latach 2018-2020 wyniósł nieco powyżej 20%. Najniższe wskaźniki liczby zaszczepionych w populacji osób bezdomnych w schroniskach i noclegowniach, nie przekraczające 10%, odnotowano w 2020 oraz 2022 roku, przy czym w 2020 r. było to spowodowane brakami szczepionek przeciwko grypie w całym kraju. Na rok 2023 zaplanowano szczepienie ponad 300 osób.