null

Święto strażników

Drukuj otwiera się w nowej karcie
prezydent Trzaskowski gratuluje strażnikowi, w tle komendantka w rozpuszczonych włosach, uśmiechają się, wydarzenie na świeżym powietrzu
Autor: Rafał Motyl

Ślubowanie nowo przyjętych strażników miejskich, 307 awansów oraz 32 odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy”. We wtorek w oddziale przy ul. Kajetana Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej.

Ślubowanie nowo przyjętych strażników miejskich, 307 awansów oraz 32 odznaczenia honorowe „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy”. We wtorek w oddziale przy ul. Kajetana Sołtyka odbyły się uroczyste obchody Dnia Straży Miejskiej.

Na uroczyste obchody przybyli m.in. prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski, przedstawiciele Rady Warszawy, środowisk powstańczych, służb i formacji mundurowych. Prezydent podziękował strażnikom za ich codzienną pracę i skuteczne działania na rzecz bezpieczeństwa miasta.

Jak być przykładem

To właśnie Wy, strażniczki i strażnicy, macie bezpośredni kontakt z mieszkańcami. Ślubowaliście między innymi chronić porządek publiczny i dbać o bezpieczeństwo. Realizowanie przez Was codziennych obowiązków sprawia, że Warszawa funkcjonuje tak, jak powinna. Dlatego bardzo Wam wszystkim za to dziękuję. Niech postawa wyróżnionych przed chwilą kilkunastu strażników będzie przykładem dla innych i motywacją do jeszcze skuteczniejszej pracy na rzecz Warszawy – mówił prezydent.

Wiem, że nie jest to praca łatwa. Musimy podejmować trudne decyzje i interweniować, często będąc pierwsi w miejscach, w których dzieje się coś złego. Służba na rzecz drugiego człowieka zawsze wymaga szczególnego zaangażowania i poświęcenia. Nawet najlepiej wyposażona jednostka nie zrealizuje swoich celów bez rzetelnej i uczciwej pracy człowieka – mówiła komendant Straży Miejskiej m.st. Warszawy Magdalena Ejsmont. –  Chciałabym, aby strażniczki i strażnicy byli dumni z noszenia munduru Straży Miejskiej, ponieważ oznacza on przede wszystkim takie wartości jak szacunek i honor. Wartości, o których zapomnieć nam nie wolno – mówiła.

 

Podczas uroczystości ślubowanie złożyło 29 nowo przyjętych funkcjonariuszy, którzy zasilili szeregi oddziałów terenowych. Najlepsi pracownicy otrzymali honorowe odznaczenia „Zasłużony dla Straży Miejskiej m.st. Warszawy”. Dodatkowo z okazji święta 307 funkcjonariuszy otrzymało awanse na wyższe stanowiska.

Jak dbać o ład

W minionym roku mieszkańcy zwracali się po pomoc do warszawskiej straży miejskiej prawie pół miliona razy. Każdego roku największa liczba zgłoszeń dotyczy łamania przepisów ruchu drogowego i zagrożeń w ruchu. Główny obszar działań to bezpieczeństwo warszawiaków oraz ład i porządek w przestrzeni publicznej. Dalej są interwencje dotyczące ochrony środowiska. W trosce o czyste powietrze straż miejska prowadzi kontrole dotyczące spalania, nadzorem strażników objęte jest też gospodarowanie odpadami przez mieszkańców oraz firmy i instytucje. Ważną rolę w działalności Oddziału Ochrony Środowiska pełni Ekopatrol specjalizujący się w niesieniu pomocy zwierzętom.

Jak zostać strażnikiem

Warszawa ma ponad tysiąc strażników i strażniczek. Żeby wstąpić do służby trzeba spełniać następujące warunki:

  • ukończone 21 lat,
  • obywatelstwo polskie,
  • wykształcenie co najmniej średnie,
  • uregulowany stosunek do służby wojskowej,
  • sprawność psychiczna i fizyczna,
  • pełnia praw publicznych,
  • nienaganna opinia,
  • niekaralność,
  • ukończone szkolenie podstawowe strażników (można je ukończyć w trakcie zatrudnienia).