null

Stypendia sportowe w 2024 roku

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Stypendia zostały przyznane na łączną kwotę 4 154 700,00 zł.

W 2024 roku stypendia sportowe m.st. Warszawy otrzymało 405 osób.

  • 35 zawodników – stypendium sportowe olimpijskie m.st. Warszawy,
  • 356 zawodników – stypendium sportowe młodzieżowe m.st. Warszawy,
  • 14 trenerów - stypendium sportowe trenerskie m.st. Warszawy,

Stypendia zostały przyznane na okres 11 miesięcy tj. od 1 lutego do 31 grudnia 2024 roku na łączną kwotę 4 154 700,00 zł.

Liczba złożonych wniosków o przyznanie stypendium sportowego m.st. Warszawy w 2024 roku: