null

Stypendia m.st. Warszawy dla doktorantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Doktoranci prowadzący badania związane z Warszawą mają szansę otrzymać od miasta roczne stypendium.

Rada m.st. Warszawy podjęła decyzję o dołączeniu do oferty miejskich stypendiów także tych związanych z działalnością naukową. Doktoranci warszawskich uczelni, którzy za przedmiot lub obszar badań obrali Warszawę, mogą starać się o pomoc materialną w wysokości 2500 zł miesięcznie. Będzie ona wypłacane w czasie realizacji badania, nie dłużej niż przez rok.

Stypendia doktoranckie pozwolą włączyć młodych naukowców do dialogu na temat rozwoju miasta oraz wesprzeć przepływ wiedzy między Urzędem i sektorem nauki. 

Załączniki: