null

Stypendia dla stołecznych sportowców

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Sportowiec finiszujący podczas zawodów w szpalerze publiczności

Można już składać wnioski o stypendia sportowe m.st. Warszawy na rok 2024. Uzdolnieni sportowcy lub ich rodzice, a także trenerzy mogą to zrobić do 2 stycznia przyszłego roku.

Warszawa wspiera rozwój sportowych talentów przyznając najwybitniejszym stypendia. W 2023 roku 40 zawodniczek i zawodników otrzymało stypendia olimpijskie, 395 młodych sportowców – stypendia młodzieżowe, a 11 – trenerskie. Miasto przeznaczyło na to ponad 4,1 mln zł.

W Warszawie inwestujemy w sport u podstaw. Zapewniamy stypendia obiecującym sportowcom oraz sportowym talentom, a także trenerom, którzy pomagają im się rozwijać. Jesteśmy przekonani, że niejedna stypendialna złotówka wróci do nas w przyszłości w postaci złotego medalu – mówi wiceprezydent Warszawy Renata Kaznowska.

Kto może ubiegać się o stypendium?

Zasady przyznawania stołecznych stypendiów sportowych określa uchwała nr XXXVII/1157/2020 Rady m.st. Warszawy z 24 września 2020 roku.

Żeby otrzymać stypendium:

  • trzeba być mieszkańcem/mieszkanką Warszawy,
  • nie można pobierać ani ubiegać się o inne stypendium sportowe,
  • trzeba uzyskać wybitne osiągnięcia sportowe (w dyscyplinie/konkurencji ujętej w Systemie Sportu Młodzieżowego – SSM lub objętej programem Igrzysk Paraolimpijskich lub Igrzysk Głuchych). 

Wymogi sportowe szczegółowo opisuje wspomniana uchwała. Przykładowo do stypendium młodzieżowego uprawnia zajęcie miejsca od 1. do 3. na mistrzostwach Polski juniorów, młodzieżowców lub seniorów. Albo np. miejsc od 1. do 6. w mistrzostwach świata.

W przypadku stypendium trenerskiego trzeba szkolić przynajmniej jednego zawodnika lub zawodniczkę spełniającą powyższe kryteria.

Jak złożyć wniosek

Najwygodniej złożyć wniosek poprzez Elektroniczny System do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy. Wypełnia się go w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów m.st. Warszawy (ESdOS) na stronie stypendialnej UM Warszawa.

Z wnioskiem o przyznanie stypendium może wystąpić:

  • pełnoletni kandydat/pełnoletnia kandydatka
  • rodzic lub opiekun prawny niepełnoletniego kandydata/niepełnoletniej kandydatki

Termin i miejsce złożenia wniosku:

Nabór wniosków potrwa do 2 stycznia 2024 roku (wtorek) do godz. 23.59 w formie elektronicznej przy korzystaniu z:

  • profilu zaufanego,
  • e-dowodu,
  • podpisu kwalifikowanego.
  1. bezpośrednio w systemie ESdOS lub 
  2. za pośrednictwem elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej ePUAP, adres skrytki: /UMSTWarszawa/skrytka

Osobiście wnioski można złożyć do 2 stycznia 2024 roku (wtorek) do godz. 16.00 w Biurze Sportu i Rekreacji, pl. Defilad 1, piętro XI, pok. 1123. Biuro jest czynne od poniedziałku do piątku w godz.: 8.00 – 16.00.  Informacyjnie: adres e-mail: stypendia.sportowe@um.warszawa.pl; telefony: (22) 443 24 63 (s. młodzieżowe) lub (22) 443 24 89 (s. olimpijskie, s. trenerskie).

UWAGA! 22 grudnia (piątek) jest dniem wolnym od pracy dla pracowników Urzędu m.st. Warszawy w zamian za święto przypadające w sobotę, tj. w dniu 11 listopada 2023 r.  – zgodnie z zarządzeniem nr 473/2023 Prezydenta m.st. Warszawy z 9 marca 2023 roku.

Wniosek można też przesłać na drogą korespondencyjną adres: Aleje Jerozolimskie 44, 00-024 Warszawa. Uwaga! Liczy się termin wpływu wniosku do Urzędu m.st. Warszawy!

Stypendyści warszawscy

Stypendium otrzymuje się co miesiąc przez cały rok. Ostateczna jego wysokość zależy m.in. od liczby uprawnionych. Nie może ona jednak być niższa niż 500 zł brutto (stypendium olimpijskie), 300 zł brutto (stypendium młodzieżowe) lub 200 zł brutto (stypendium trenerskie).

Stypendystami sportowymi m.st. Warszawy w 2023 roku są między innymi wioślarze Dominik Czaja i Szymon Pośnik, Patrycja Chudzik uprawiająca wspinaczkę sportową, pływacy Julia Chmielewska, Klaudia Jarzewicz oraz utalentowany młody zawodnik Ksawery Masiuk, lekkoatleci Pia Skrzyszowska oraz Dariusz Kowaluk czy Adrian Castro rywalizujący w szermierce na wózkach.