null

Stypendia dla doktorantów

Drukuj otwiera się w nowej karcie
Grupa osób podczas wypełnia ankiety

Doktorantki i doktorantów warszawskich uczelni zapraszamy do podjęcia w swojej działalności naukowej tematów związanych z rozwojem i codziennym funkcjonowaniem miasta. Młodzi naukowcy, którzy zaproponują realizację projektu badawczego w jednym ze wskazanych obszarów, mogą ubiegać się o stypendium m.st. Warszawy dla doktorantów. Stypendium jest przyznawane na maksymalnie 12 miesięcy w łącznej kwocie do 30 000 zł na projekt..

Stypendysta oprócz wsparcia finansowego może liczyć na opiekę pracownika merytorycznego Urzędu m.st. Warszawy, polegającą na przykład na ułatwieniu dostępu do danych i opracowań, którymi dysponuje urząd, lub pomoc w załatwieniu ewentualnych formalności wymaganych do przeprowadzenia badania.

Przy wyborze stypendystów będą brane pod uwagę: zgodność tematu stypendialnego projektu badawczego ze wskazanymi przez urząd miasta obszarami badawczymi, uwzględnienie kontekstu lokalnego oraz aplikacyjny wymiar badania.

Wyniki pomyślnie zrealizowanych stypendialnych projektów badawczych znajdą zastosowanie w kształtowaniu polityk miejskich.

Wyniki naboru do III edycji stypendiów m.st. Warszawy dla doktorantówwe wrześniu 2021r. 

Do każdego wnioskodawcy zostanie wysłany mail z informacją o wyniku naboru.

Przeczytaj poradnik dla wnioskującego o stypendium.