null

Stypendia artystyczne – ostatnia prosta

Drukuj otwiera się w nowej karcie

Jeszcze tylko do 30 września można składać wnioski o przyznanie stypendium artystycznego m. st. Warszawy. Jest o co walczyć – stolica przeznacza na wsparcie twórczyń i twórców w kolejnym roku blisko dwa miliony złotych.

Stypendia artystyczne m.st. Warszawy skierowane są do osób zajmujących się twórczością artystyczną, upowszechnianiem kultury i opieką nad zabytkami w stolicy. Przyznawane są w ośmiu dziedzinach: film, literatura, muzyka, opieka nad zabytkami, taniec, teatr, sztuki wizualne i upowszechnianie kultury.

Stypendia pozwalają realizować pomysły artystyczne najbardziej obiecującym i oryginalnym twórcom oraz twórczyniom, zarówno tym z dorobkiem, jak i debiutującym. Projekty z różnych dziedzin współtworzą bogatą ofertę kulturalną stolicy – mówiła podczas ogłaszania naboru Aldona Machnowska-Góra, zastępczyni prezydenta Warszawy.

Warszawa przyznaje stypendia artystyczne od 2009 roku i do tej pory przeznaczyła na ten cel ponad 12 milionów złotych (na rok 2021 stolica ufundowała 52 stypendia o łącznej wysokości prawie 1,9 mln zł). Osoby, które już z nich skorzystały, przyznają, że takie finansowe wsparcie „daje dużą wolność, pomaga skupić się na pracy twórczej, pobudza kreatywność, mobilizuje do działania".

Zasady obecnego naboru są takie same jak przed rokiem: zgłoszenia przyjmowane są do końca września za pośrednictwem specjalnego formularza w Elektronicznym Systemie do Obsługi Stypendiów. Szczegóły na stronie www poświęconej stypendiom.